Ahi kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ahi kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ahi hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ahi

Anlamlar:

1. Cömert

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

2. Kardeş

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Halk ağzında

3. Ahilik ocağından olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Ahi eş anlamlısı

Ahi hakkında eş anlamlı kelimeler

Ahi eş anlamlısı

ahi kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kardeş , cömert


Ahi zıt anlamlısı

Ahi hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ahi zıt anlamlısı

Ahi kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ahi

İngilizce: Ahi

Spanish: Ahi

German: Ahi

French: Ahi

Italian: Ahi


Ahi ile ilgili atasözleri

Ahi ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ahi hakkında ve içinde Ahi kelimesi geçen, Ahi ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: at at oluncaya kadar sahibi mat olur

Anlamı: bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yorulur, yıpranır.

Atasözü: at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)

Anlamı: insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.

Atasözü: baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: borcun yoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol

Anlamı: tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.

Atasözü: bozacının şahidi şıracı

Anlamı: aynı düşüncede ve aynı yapıda olan insanlar birbirlerini korurlar, kollarlar.

Atasözü: cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)

Anlamı: ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

Atasözü: cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir

Anlamı: akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Atasözü: eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin

Anlamı: kötü bir sonuç meydana geldiğinde sorumlu olmamak için işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap.

Atasözü: eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz

Anlamı: bir kimsenin işi bozulduğunda, durumunu düzeltmek için en büyük çabayı kendisinin göstermesi gerekir.

Atasözü: ev sahibi mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi

Anlamı: kişi malını mülkünü kaybederim korkusuyla kendini üzüntüye kaptırmamalı, malı mülkü ile övünmemelidir, zira mal mülk dünyaya ait bir şeydir.

Atasözü: ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var

Anlamı: evi olan yalnızca kendi evinde oturur, evi olmayan ise beğendiği evde oturur.

Atasözü: işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol

Anlamı: tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.

Atasözü: kem söz, kalp (kem) akçe sahibinindir

Anlamı: kötü söz söyleyenindir.

Atasözü: köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı

Anlamı: sana sataşan kişiyi hırpalarken onu korumakta olan saygı gösterdiğin kimseyi gücendirmemeye de dikkat etmelisin.

Atasözü: köpek sahibini ısırmaz

Anlamı: kişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip koruyana kötülük etmez.

Atasözü: kötü komşu insanı hacet sahibi eder

Anlamı: kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.

Atasözü: kuzguna yavrusu şahin (Anka, güzel) görünür

Anlamı: herkesin kendi yarattığı şey çirkin de olsa gözüne güzel görünür.

Atasözü: meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş

Anlamı: uygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.

Atasözü: misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de

Anlamı: misafir, bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez; ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.


Ahi ile ilgili deyimler

Ahi ile ilgili deyimler

Aşağıda Ahi hakkında ve içinde Ahi kelimesi geçen, Ahi ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ahireti boylamak

Anlamı: tkz. ölmek.

Deyim: ahiretini yapmak (zenginleştirmek)

Anlamı: hayır işleri yaparak sevap kazanmak.

Deyim: ahirette on parmağı yakasında olmak

Anlamı: kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak: 'Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!' -H. R. Gürpınar.

Deyim: alacağına şahin, vereceğine karga (kuzgun)

Anlamı: alacağını isterken ısrar eden, borcunu öderken de güçlük çıkaran kimse.

Deyim: bahis açmak

Anlamı: belli bir konuda konuşmaya başlamak: 'Senden bahis açılmadıkça susmak isterim.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: cahil kalmak

Anlamı: bilgi edinememek, bilgisi olmamak: 'Bu konularda yeni kuşağın yanında her zaman cahil kalmaya mahkûmuz.' -H. Taner.

Deyim: cevahir yumurtlamak

Anlamı: tkz. cevher yumurtlamak.

Deyim: döl döş sahibi olmak

Anlamı: çocuk ve torunları bulunmak: 'Gün gelir, evlenir, döl döş sahibi olur, durulur.' -C. Uçuk.

Deyim: gitti gider (dahi gider)

Anlamı: söz konusu olan şeyin bir daha gelmeyeceğini, ele geçmeyeceğini anlatan bir söz.

Deyim: han hamam sahibi (olmak)

Anlamı: malı mülkü çok, varlıklı kimse (olmak).

Deyim: kumpasa dâhil olmak

Anlamı: hileli bir işe ortak olmak: 'Samimi bir acıma hissiyle mi, yoksa o çok değerli elmas broşun sahibi olmak için mi bu kumpasa dâhil olduğuna karar verememişti.' -A. Kulin.

Deyim: sahile bindirmek

Anlamı: den. gemiyi içindeki yükü oluşan tehlikeden kurtarabilmek amacıyla bilerek karaya oturtmak.

Deyim: sahile vurmak

Anlamı: bir nesne dalga veya akıntının etkisiyle kıyıya gelmek, kıyıda bulunmak.

Deyim: sahip çıkmak

Anlamı: 1) kendinin olduğunu ileri sürmek; 2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek: 'Yazarlara yalnız yazarlar sahip çıkıyor.' -A. Ağaoğlu.

Deyim: sahip kılmak

Anlamı: sahip olmasını sağlamak.

Deyim: sinir sahibi olmak

Anlamı: devamlı sinirlenir durumda olmak.

Deyim: söz sahibi olmak

Anlamı: bir konuda konuşma yetkisi olmak.

Deyim: şahit tutmak

Anlamı: birini tanık olarak göstermek: 'Eniştemiz bizi şahit tuttukça babam da istihzalı bir tavır alır, kıs kıs gülerdi.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: torun tosun (torba) sahibi olmak

Anlamı: 1) torunu olmak; 2) yaşlı olmak.

Deyim: yazının cahili olmak

Anlamı: okuma yazması olmamak, bilgisiz olmak.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ahi A ile başlayan kelimeler Ah ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler