Ah sözlük anlamı nedir? Ah ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ah kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ah hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ah

Anlamlar:

1. İlenme, beddua

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

Örnek: "Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri."

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "

3. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

Örnek: "Ah başım!"

İçinde Ah geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ah vah, ahuvah


Ah eş anlamlısı

Ah hakkında eş anlamlı kelimeler

Ah eş anlamlısı

ah kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : beddua, ilenme


Ah zıt anlamlısı

Ah hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ah zıt anlamlısı

Ah kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ah ile ilgili 5 örnek cümle

"Ah" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ah" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ah canım, ne şeker şey! Ah nerde o günler. Ah ne yaptım da gittim!

2. Ah, kolumu bir yere çarptım!

3. Onun ahı kimseyi ondurmaz

4. Ah edip inlemekte olan hastanın acısı dindi

5. Ona ah etmekle eline bir şey geçmez


Diğer dillerde Ah

İngilizce: Oh

Spanish: Oh

German: Ah

French: Oh

Italian: Oh


Ah ile ilgili atasözleri

Ah ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ah hakkında ve içinde Ah kelimesi geçen, Ah ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

Anlamı: kendini acındıranlardan kork.

Atasözü: ah alan onmaz

Anlamı: kötülük ettiği için beddua alan iflah olmaz.

Atasözü: ah yerde kalmaz

Anlamı: kötülük cezasız kalmaz.

Atasözü: ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır

Anlamı: dostların ufak tefek kusurlarına bakmamak gerekir.

Atasözü: ahlatın iyisini ayılar yer

Anlamı: kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Atasözü: ahlatın iyisini dağda ayılar yer

Anlamı: kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Atasözü: ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez

Anlamı: ahmağa gereğinden çok ilgi gösterir, abdala gereğinden çok söz hakkı verirseniz sizi çok uğraştırır.

Atasözü: ahmak gelin yengeyi halayığı sanır

Anlamı: ahmak kimse kendisini koruyup gözeten kişiye hizmetine verilmiş biri gözüyle bakar ve saygısız davranışlarıyla onun gönlünü kırarak hizmetinden yoksun kalır.

Atasözü: ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: akılsız köpeği (ahmak iti) yol kocatır

Anlamı: iyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.

Atasözü: akşam ise yat, sabah ise git

Anlamı: geceler uyku, gündüzler iş zamanıdır.

Atasözü: akşam oldu kon, sabah oldu göç

Anlamı: geceler uyku, gündüzler iş zamanıdır.

Atasözü: akşamın hayrından sabahın şerri iyidir (yeğdir)

Anlamı: işinizi akşamüzeri veya gece yapmayın, sabaha bırakın çünkü gece iş yapmanın kötü yönleri daha çoktur.

Atasözü: akşamın işini sabaha (yarına) bırakma

Anlamı: bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.

Atasözü: al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun)

Anlamı: bir yolsuzluğun suçluları aranırken o işte kusuru olan kişi telaşlanır.

Atasözü: Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir

Anlamı: Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.

Atasözü: Allah bana, ben de sana

Anlamı: şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.

Atasözü: Allah bilir ama kul da sezer

Anlamı: bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir.


Ah ile ilgili deyimler

Ah ile ilgili deyimler

Aşağıda Ah hakkında ve içinde Ah kelimesi geçen, Ah ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağzının kâhyası olmak

Anlamı: birinin alışkanlıklarına, davranışlarına, düzenine karışmak.

Deyim: ah almak

Anlamı: birinin ilenmesini üstüne çekmek.

Deyim: ah çekmek

Anlamı: derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek.

Deyim: ah etmek

Anlamı: 1) acı ile içini çekmek; 2) mec. ilenmek: 'Vakit vakit gözlerini kapayarak o herkesin / Ah ettiği sevda adlı günahkârı düşündün mü?' -E. B. Koryürek.

Deyim: ah vah etmek (demek)

Anlamı: pişman olmak: 'Yaptığım deliliğe ne zaman ah vah diyeceğimi bir kestirebilsem.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: ahbap çıkmak

Anlamı: önceden tanışmış olmak: 'Gümrükten itibaren her rast geldiği adamla ahbap çıktı.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: ahenk almak

Anlamı: uyumlu duruma gelmek.

Deyim: ahenk vermek

Anlamı: düzeni, uyumu sağlamak: 'Türk diline en asil ahengini veren sanatkârı düşüneceğiz.' -O. S. Orhon.

Deyim: Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak

Anlamı: söylenen sözü anlama dan kafa sallayarak onaylamak.

Deyim: ahı çıkmak

Anlamı: yaptığı ilenme, etkisini göstermek.

Deyim: ahı gitmek vahı kalmak

Anlamı: iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek.

Deyim: ahını yerde koymamak

Anlamı: öcünü almak: 'Sen öz babanın öcünü alamadın diye o da dedesinin ahını yerde mi koyacaktı?' -N. Hikmet.

Deyim: ahireti boylamak

Anlamı: tkz. ölmek.

Deyim: ahiretini yapmak (zenginleştirmek)

Anlamı: hayır işleri yaparak sevap kazanmak.

Deyim: ahirette on parmağı yakasında olmak

Anlamı: kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak: 'Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!' -H. R. Gürpınar.

Deyim: ahkâm çıkarmak

Anlamı: kendi düşüncelerine dayanarak birtakım yargılara varmak.

Deyim: ahkâm kesmek

Anlamı: 1) çekinmeden kesin yargılarda bulunmak: 'İşin içinde olmanın verdiği rahatlıkla bol keseden ahkâm kesen akıl hocalarının eleştirilerine hedef olmayı önleyemezler.' -T. Halman. 2) bilir bilmez konuşmak.

Deyim: ahkâm yürütmek

Anlamı: bir sözden kendi anlayışına göre sonuçlar çıkarmak.

Deyim: ahtapot gibi

Anlamı: 1) sırnaşık, yapışkan (kimse); 2) sömürmek amacıyla birçok işe, konuya el atan (kimse).

Deyim: ahu gibi

Anlamı: çok güzel, çekici.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ah A ile başlayan kelimeler Ah ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler