Ağıt ne demek? TDK Türkçe sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 12 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ağıt kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ağıt hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ağıt

Anlamlar:

1. Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bir ağıtla mendillerinin, yazmalarının ucuna düğüm attılar."

"Lâtife Tekin"

2. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi

3. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye

Özelliği / Tipi / Türü: Edebiyat

Örnek: "Rahman'ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir."

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "


Ağıt eş anlamlısı

Ağıt hakkında eş anlamlı kelimeler

Ağıt eş anlamlısı

ağıt kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Mersiye , Sagu


Ağıt zıt anlamlısı

Ağıt hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ağıt zıt anlamlısı

Ağıt kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ağıt ile ilgili 2 örnek cümle

"Ağıt" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ağıt" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Evden ağıtlar yükseldi

2. Âşık Veysel’in Atatük için yazdığı ağıt çok ünlüdür


Diğer dillerde Ağıt

İngilizce: Lament

Spanish: Lamentar

German: Klage

French: Déplorer

Italian: Lamentare


Ağıt ile ilgili atasözleri

Ağıt ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ağıt hakkında ve içinde Ağıt kelimesi geçen, Ağıt ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Ağıt ile ilgili deyimler

Ağıt ile ilgili deyimler

Aşağıda Ağıt hakkında ve içinde Ağıt kelimesi geçen, Ağıt ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adalet dağıtmak

Anlamı: kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek.

Deyim: ağzını burnunu dağıtmak (kırmak, parçalamak)

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: beynini dağıtmak

Anlamı: öldürmek.

Deyim: (bir iş) kâğıt üzerinde (üstünde) kalmak

Anlamı: 1) yapılması düşünülmüş olduğu hâlde yapılmamak; 2) kararı bağlandığı hâlde uygulanmamak.

Deyim: (birinin) yüzü kâğıt gibi olmak

Anlamı: kanı çekilip benzi solmak: 'Babuş da uyanmış ve yatağın içine oturmuş. Korkudan onun da yüzü kâğıt gibi.' -P. Safa.

Deyim: cart (zırt) kaba kâğıt

Anlamı: argo yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı 'senin bu tavrına değer veren var sanki' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: çenesini dağıtmak

Anlamı: iyice dövmek.

Deyim: efkâr dağıtmak

Anlamı: sıkıntıyı gidermek, üzüntüden uzaklaşmak.

Deyim: kâğıt açmak

Anlamı: iskambil kâğıtlarını oyunculara dağıttıktan sonra koz olacak kâğıdın yüzünü çevirmek.

Deyim: kâğıt kaleme sarılmak

Anlamı: hemen yazmaya başlamak: 'Partinin kurulacağını duyunca kâğıda kaleme sarılmış, korkunç bir telgraf yazmıştı.' -Y. Z. Ortaç.

Deyim: kendini dağıtmak

Anlamı: 1) farklı işlerle aynı anda uğraşmaktan kötü durumda olmak: 'Kendini böyle sağa sola dağıttıkça tadına varılmaz bir mutluluk, esenlik duyuyordu' -Halikarnas Balıkçısı. 2) ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek: 'Onlar benim dostlarım, kendimi onların yanında dağıtmış olmam çok vahim değil.' -A. Kulin.

Deyim: mavi boncuk dağıtmak

Anlamı: birçok kişiye birden sevgi göstermek ve söz konusu kişileri, bu sevginin yalnız kendisine verildiğine inandırmak.

Deyim: sözü dağıtmak

Anlamı: konuşurken birçok konuya değinerek anlatmak isteği konudan uzaklaşmak: 'Konuştuğu konu üstünde, sözü dağıtmadan dikkatini, bilgisini onun kadar toplayan insan görmedim.' -Y. Z. Ortaç.

Deyim: suratını dağıtmak

Anlamı: yüzüne zarar verecek biçimde dövmek.

Deyim: ulufe vermek (dağıtmak)

Anlamı: 1) tar. Osmanlılarda askerî ve sivil kuruluşlardaki görevlilere üç ayda bir verilen ücreti dağıtmak; 2) mec. yerli yersiz bol keseden para harcamak.

Deyim: uyku dağıtmak

Anlamı: uyumasına engel olmak: Uykumu dağıtmak için birkaç fincan kahve içtim.

Deyim: yuvasını dağıtmak

Anlamı: kurulu ev düzenini bozmak.

Deyim: zihnini dağıtmak

Anlamı: gerektiği gibi düşünmemek.


Yorumlar

Yorum Yap

Ağıt A ile başlayan kelimeler Ağ ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler