Ağır Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ağır kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ağır hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ağır

Anlamlar:

1. Tartıda çok çeken, hafif karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Kurşun, ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."

2. Çapı, boyutu büyük

Örnek: "Ağır top."

3. Yavaş

Örnek: "Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçiyor."

"Esat Mahmut Karakurt"

4. Yoğun

Örnek: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."

"Abbas Sayar"

5. Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak)

6. Değeri çok olan, gösterişli

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."

"Mithat Cemal Kuntay"

7. Çetin, güç

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."

"Feridun Fazıl Tülbentçi"

8. Ciddi

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

9. Sıkıntı veren, bunaltan

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

10. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."

"Nurullah Ataç"

11. Ağırbaşlı, ciddi

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."

"Halide Edip Adıvar"

12. Keskin, boğucu (koku)

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."

"Falih Rıfkı Atay"

13. Kısık, alçak

Örnek: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."

"Osman Cemal Kaygılı"

14. Davranışları yavaş olan

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

15. Sindirimi güç (yiyecek)

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Ağır bir yemek."

16. Ağır sıklet

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Spor

Örnek: "Yıllarca ağırda güreşti."

17. Yavaş bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."

"Etem İzzet Benice"

İçinde Ağır geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ağır ağır, ağır aksak, ağır araç, ağırayak, ağırbaşlı, ağırcanlı, ağır ceza, ağır ceza mahkemesi, ağır çekim, ağırelli, ağır ezgi, ağır hapis cezası, ağır hasta, ağır hava, ağır hidrojen, ağır iş, ağırkanlı, ağır kayıp, ağır kusur, ağır küre, ağır makineli, ağır para cezası, ağır sanayi, ağır sıklet, ağır söz, ağır su, ağır top, ağır uyku, ağır vasıta, ağır yağ, ağır yara, eli ağır, eline ağır, uykusu ağır, yarı ağır sıklet


Ağır eş anlamlısı

Ağır hakkında eş anlamlı kelimeler

Ağır eş anlamlısı

ağır kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Gösterişli , Bunaltıcı , Güç , Çetin , Değerli , Yüklü , Yükümlü , Şiddetli , Sıkıntılı , Yoğun , Ciddi , Ağırbaşlı , Yavaş , Alçak , Kısık , Kırıcı , Dokunaklı , Vahim , Korkulu , Tehlikeli


Ağır zıt anlamlısı

Ağır hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ağır zıt anlamlısı

ağır kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : hafif, acele


Ağır ile ilgili 31 örnek cümle

"Ağır" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ağır" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Altın, ağır madenlerdendir

2. Çuval ağırdı, kaldıramadım

3. Bu yola ağır taşıtlar giremez

4. Kız evine ağır armağanlar sunuldu

5. Ağır biri o, bize yaramaz

6. Çocuklar ağır adımlarla önümüzden geçtiler

7. Bu ağır konuyu işleyebilecek misiniz?

8. Patlamadan sonra ağır yaralılar hastaneye götürüldü

9. Oranın havası ağır olur

10. İşinde ağır bir darbe yedi

11. Ona ağır bir şey söylemedik

12. Yediği ağır şeyleri kaldıramadı

13. Odaya ağır bir koku yayıldı

14. İşlediği ağır hatalar onu gözden düşürdü

15. Bolu’da ağır bir sis bizi karşıladı

16. Deprem insanları ağır uykularında yakalamıştı

17. Gençti ama ağır biriydi

18. Ağır küfürlerle bağırışıyorlardı

19. Çocuklar ağır ağır yürüyorlardı

20. Artık ağır ağır yola düşmeli

21. Eh işte, ağır aksak yaşayıp gidiyoruz

22. Kefenin o yanı ağır bastı

23. Adam ağır bastı, iş onda kaldı

24. Yazarlığı ağır bastı, ressamlığı bıraktı

25. Söylenenler ağır gelirse susmazdı

26. Adama iş ağır geldi, bıraktı

27. Ağır gel babalık, karşında hıyar yok

28. Bu ağır lokmayı yutabilecek bir babayiğit aranıyor

29. Adam ağır lokma, ne yapacaklar bakalım

30. Sen ağır ol, o ne derse desin

31. Ağır ol usta, gelen var


Diğer dillerde Ağır

İngilizce: Heavy

Spanish: Pesado

German: Schwer

French: Lourd

Italian: Pesante


Ağır ile ilgili atasözleri

Ağır ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ağır hakkında ve içinde Ağır kelimesi geçen, Ağır ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır ağır demeli, çabuk çabuk yemeli

Anlamı: yemeği çabuk yemelisin, dediğinin anlaşılabilmesi için de sözleri tane tane ve yavaş yavaş söylemelisin.

Atasözü: ağır basar yeğni kalkar

Anlamı: ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.

Atasözü: ağır git ki yol alasın

Anlamı: bir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.

Atasözü: ağır kazan geç kaynar

Anlamı: 1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.

Atasözü: ağır ol, batman gel

Anlamı: ağırbaşlı ol ki el üstünde tutulasın.

Atasözü: ağır ol da molla desinler

Anlamı: ağırbaşlı davranan itibarlı olur.

Atasözü: ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler

Anlamı: ağırbaşlı ol ki büyüğümüz diye sana saygı göstersinler.

Atasözü: ağır taş batman döver

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: ağır taş yerinden oynamaz

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: ağır yongayı yel kaldırmaz

Anlamı: ağırbaşlı kimseye ufak tefek olaylar etki edemez, zarar veremez.

Atasözü: ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun)

Anlamı: bir yolsuzluğun suçluları aranırken o işte kusuru olan kişi telaşlanır.

Atasözü: baş ağır gerek, kulak sağır

Anlamı: kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir.

Atasözü: bayramda borç ödeyene ramazan ağır (kısa) gelir

Anlamı: vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer.

Atasözü: dibi kırmızı mumla (bal mumuyla) mı çağırdım

Anlamı: üzerinde önemle durarak çağırmadım.

Atasözü: düğün aşıyla dost ağırlanmaz

Anlamı: ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.

Atasözü: el elin eşeğini türkü çağırarak arar

Anlamı: insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

Atasözü: eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya odun eksik ya su demiş'

Anlamı: bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

Atasözü: eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya su lazımdır ya odun' demiş

Anlamı: bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

Atasözü: insan yükü (eti) ağırdır

Anlamı: 1) hiç kimse başka bir kimseye yük olmamalıdır; 2) yatalak insanı kaldırmak, yatırmak güçtür.


Ağır ile ilgili deyimler

Ağır ile ilgili deyimler

Aşağıda Ağır hakkında ve içinde Ağır kelimesi geçen, Ağır ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağır çekmek

Anlamı: tartıda ağır gelmek.

Deyim: ağır durmak

Anlamı: ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek: 'Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağır gelmek

Anlamı: 1) gücüne gitmek, onuruna dokunmak: 'Bu vazife bana çok ağır geliyor.' -N. F. Kısakürek. 2) yapılması güç gelmek.

Deyim: ağır kaçmak

Anlamı: 1) gücendirici olmak, uygun düşmemek: Bu şaka biraz ağır kaçtı. 2) beklenenden fazla olmak: Hakem tarafından verilen kırmızı kart ağır kaçtı.

Deyim: ağır kayba uğramak

Anlamı: maddi ve manevi büyük zarar görmek.

Deyim: ağır ol!

Anlamı: 1) 'ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol!' anlamında kullanılan bir söz; 2) 'acele etme, yavaş ol!' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağır oturmak

Anlamı: ağırbaşlı olmak.

Deyim: ağır söylemek

Anlamı: acı, dokunaklı sözler söylemek.

Deyim: ağır yara almak

Anlamı: 1) kavgada veya savaşta önemli ölçüde zarar görmek; 2) bir olayda beklenmeyen sıkıntılı ve olumsuz bir duruma düşmek.

Deyim: ağırdan almak

Anlamı: 1) bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek: 'Görüyorsunuz ki bu soyadı konusunda benim ağırdan alışım, bir tembellik değil.' -M. Ş. Esendal. 2) bir işi gönülsüz, isteksiz yapmak: 'Ama üstüme düşüldü mü bende bir gönül tokluğu, bir nazlanma, bir ağırdan alış.' -H. Taner.

Deyim: ağırına gitmek

Anlamı: onuruna dokunmak veya gücüne gitmek: 'Kimse, dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş.' -A. Ağaoğlu.

Deyim: ağırlığı olmak

Anlamı: etkisi büyük olmak: 'Başsavcının yargıçlar arasında belli bir ağırlığı var kuşkusuz.' -A. Kulin.

Deyim: ağırlığınca altın etmek (değmek)

Anlamı: çok değerli olmak.

Deyim: ağırlığını (ortaya) koymak

Anlamı: kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağırlık olmak

Anlamı: 1) sıkıntı vermek: 'Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir şey yapmaz.' -Ö. Seyfettin. 2) birine yük olmak, kendi masrafını başkasına çektirmek.

Deyim: avaz avaz bağırmak

Anlamı: var gücüyle bağırmak: 'İspanyol denizcisi hâlâ avaz avaz bağırıyordu.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: ayağına çağırmak

Anlamı: yanına gelmesini istemek.

Deyim: bağırıp çağırmak

Anlamı: öfkeyle bağırmak.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ağır A ile başlayan kelimeler Ağ ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler