Ağa anlamı nedir? TDK karşılığı ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ağa kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ağa hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ağa

Anlamlar:

1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Sonra köy ağası hazretleri bizim de kıçımıza atacak tekmeyi."

"Nazım Hikmet"

2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan

3. Ağabey

Örnek: "Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm."

"Etem İzzet Benice"

4. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san

5. Cömert, eli açık

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

6. Koca

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

7. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san

Özelliği / Tipi / Türü: Tarih

Örnek: "Yeniçeri ağası. Çarşı ağası."

İçinde Ağa geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ağababa, ağabey, ağa kapısı, ağa yamağı, ak ağa, hacıağa, hıyarağa, iç ağa, silahtar ağa, acemi ağası, alkış ağası, çarşı ağası, eyyam ağası, hadım ağası, harem ağası, hıyarağası, kahve ağası, kantar ağası, kapı ağası, kızlar ağası, kolağası, köy ağası, tatar ağası, yalı ağası, yeniçeri ağası


Ağa eş anlamlısı

Ağa hakkında eş anlamlı kelimeler

Ağa eş anlamlısı

ağa kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ağabey, koca, eli açık


Ağa zıt anlamlısı

Ağa hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ağa zıt anlamlısı

Ağa kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ağa ile ilgili 2 örnek cümle

"Ağa" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ağa" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kasabanın ağası yeni bir traktör almış

2. Hasan Ağa ilçeye gitmiş


Diğer dillerde Ağa

İngilizce: Network

Spanish: Red

German: Netzwerk

French: Réseau

Italian: Rete


Ağa ile ilgili atasözleri

Ağa ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ağa hakkında ve içinde Ağa kelimesi geçen, Ağa ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağa borç eder, uşak harç

Anlamı: ağa para sıkıntısı içinde olup borç etse de uşak, bunu anlamaz ve bol harcamayı sürdürür.

Atasözü: ağaca balta vurmuşlar 'sapı bedenimden' demiş

Anlamı: insana en yakını bile kötülük edebilir.

Atasözü: ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Anlamı: çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Atasözü: ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz

Anlamı: davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağacı kurt, insanı dert yer

Anlamı: kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.

Atasözü: ağacın kurdu içinde olur

Anlamı: bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağaç kökünden yıkılır

Anlamı: bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.

Atasözü: ağaç ne kadar uzasa göğe ermez

Anlamı: insan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.

Atasözü: ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer

Anlamı: güzel insanlar her yerde ilgi çekerler, her zaman onların sözü kabul edilir.

Atasözü: ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir)

Anlamı: insan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.

Atasözü: ağaç yaş (fidan) iken eğilir

Anlamı: insanlar küçük yaşta kolay eğitilir.

Atasözü: ağaç yeşert meyve getirsin, oğlan büyüt ekmek getirsin

Anlamı: erkek evlat meyve veren ağaç gibidir, günü gelince evin geçim yükünü hafifletir.

Atasözü: ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz

Anlamı: yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.

Atasözü: ağaçtan maşa olmaz

Anlamı: yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.

Atasözü: ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmakla

Anlamı: sözü geçer bir adam olmak istersen herkese yardımda bulunacaksın, yiğit adam olmak için de savaşta da barışta da vurucu, kırıcı olacaksın.

Atasözü: ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz

Anlamı: işveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

Atasözü: ağanın eli tutulmaz

Anlamı: zengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.

Atasözü: ağanın gözü ata tımardır

Anlamı: iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.


Ağa ile ilgili deyimler

Ağa ile ilgili deyimler

Aşağıda Ağa hakkında ve içinde Ağa kelimesi geçen, Ağa ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağaç olmak

Anlamı: argo bir yerde ayakta durarak çokça beklemek: Neredesin yahu, seni bekleye bekleye ağaç olduk.

Deyim: aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek

Anlamı: sağladığı yarar, verdiği zararı karşılamamak.

Deyim: ayağa fırlamak

Anlamı: hızla ayağa kalkmak: 'Derken balıkçı öfkeyle ayağa fırladı, kafese kapatılmış bir kaplan gibi dolandı güvertede.' -A. Erhat.

Deyim: ayağa kaldırmak

Anlamı: telaş ve heyecana düşürmek.

Deyim: ayağa kalkmak

Anlamı: 1) ayakları üzerinde durmak, dikilmek: 'Yeniden ayağa kalkıyorum, pencereye kadar gidiyorum.' -A. Ümit. 2) hasta iyi olmak, iyileşmek; 3) saygı göstermek için oturma durumundan ayaküzeri durumuna geçmek; 4) harekete geçmek: 'O gün yer yerinden oynadı, bütün İstanbul'a ayağa kalkmıştı.' -H. Topuz. 5) isyan etmek; 6) mec. telaşlanmak, telaşa kapılmak, heyecanlanmak: 'Bütün kahve halkı ayağa kalkıyor.' -B. R. Eyuboğlu.

Deyim: balık kavağa çıkınca

Anlamı: alay hiçbir zaman.

Deyim: batağa saplanmak

Anlamı: içinden çıkılması güç bir durumda olmak: 'Uzun yıllardan beri parasal bakımdan tam bir batağa saplanmıştı.' -H. Topuz.

Deyim: bıçak bıçağa gelmek

Anlamı: bıçakla birbirine saldıracak kadar zorlu kavga etmek.

Deyim: bir dikili ağacı olmamak

Anlamı: hiçbir şeyi olmamak.

Deyim: (bir işte) saç sakal ağartmak

Anlamı: o işte uzun zaman çalışmış, emek vermiş olmak.

Deyim: (bir şey) ayağa düşmek

Anlamı: 1) ilgisiz ve yetkisiz kimseler karışmak; 2) artık her yerde bulunabilir olmak: Bu ürünler ayağa düştü.

Deyim: (bir şeyin, birinin) attığı tırnağa değmemek

Anlamı: değerce ondan çok aşağı olmak.

Deyim: birinci elden kaynağa gitmek

Anlamı: bilimsel çalışmalarda kaynakların aslına, özgününe dayanmak.

Deyim: (birinin) yüzünü ağartmak

Anlamı: beğenilir iş yapmak, iş ve davranışlarıyla yakınlarının övünmesine sebep olmak: 'Bu zaferle Mustafa Kemal, ordumuzun yüzünü ağartmış, milletimizin yüzünü güldürmüştür.' -E. C. Güney.

Deyim: cinleri ayağa kalkmak

Anlamı: sinirlenmek.

Deyim: çağanoz gibi

Anlamı: eğri büğrü (kimse).

Deyim: dağa çıkmak

Anlamı: 1) eşkıyalık etmek; 2) hükûmete karşı gelmek için dağlara çekilmek.

Deyim: dağa kaldırmak

Anlamı: birini, herhangi bir amaçla, zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada tutmak: 'Yalnız Efe'den kimsenin şikâyeti yokmuş. Ne kimseyi dağa kaldırırmış ne de fidye istermiş.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: dağarcığına atmak

Anlamı: bir bilgiyi eski bilgilerine katmak, zihnine yerleştirmek.

Deyim: dağarcığındakini çıkarmak

Anlamı: hazırladığı bir sözü söylemek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ağa A ile başlayan kelimeler Ağ ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler