Ağ nedir? Anlamı ne demek?


Yayınlama: 8 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ağ kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ağ hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime:

Anlamlar:

1. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Balık ağı. Tenis ağı."

2. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü

3. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke

Örnek: "Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü."

4. Tuzak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu."

"Samiha Ayverdi"

5. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file

Özelliği / Tipi / Türü: Spor

6. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file

Özelliği / Tipi / Türü: Spor

İçinde Ağ geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ağbenek, ağbeneklilik, ağ iğnesi, ağ ipliği, ağ kayığı, ağ kepçe, ağ kurdu, ağ kurşunu, ağ mantarlar, ağ tabaka, ağ tonoz, ağ torba, ağ yatak, dış ağ, genel ağ, iç ağ, serpme ağ, yerel ağ, alamana ağı, bilgisayar ağı, bilişim ağı, borda ağı, boru ağı, çektirme ağı, çevirme ağı, dalyan ağı, dip ağı, ıstakoz ağı, iletişim ağı, karides ağı, marya ağı, sürtme ağı, voli ağı

2. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Ağ eş anlamlısı

Ağ hakkında eş anlamlı kelimeler

eş anlamlısı

kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : tuzak, file, apışlık


Ağ zıt anlamlısı

Ağ hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

zıt anlamlısı

kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ağ ile ilgili 4 örnek cümle

"Ağ" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ağ" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Balıkçılar ağlarını suya bıraktılar

2. Bir örümcek, ağından aşağıya kendini bırakıverdi

3. PTT’nin telefon ağı genişliyor

4. Ağa düştük, kurtulamıyoruz


Diğer dillerde Ağ

İngilizce: Network

Spanish: Red

German: Netzwerk

French: Réseau

Italian: Rete


Ağ ile ilgili atasözleri

Ağ ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ağ hakkında ve içinde Ağ kelimesi geçen, Ağ ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abanın kadri yağmurda bilinir

Anlamı: bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Atasözü: abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır

Anlamı: görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

Atasözü: abdala 'kar yağıyor' demişler, 'titremeye hazırım (durmuşum)' demiş

Anlamı: varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.

Atasözü: abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: acı patlıcanı kırağı çalmaz

Anlamı: herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: açık ağız aç kalmaz

Anlamı: isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda elde eder.

Atasözü: açılan solar, ağlayan güler

Anlamı: hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, gün gelir tersine döner.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: açtı ağzını, yumdu gözünü

Anlamı: öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.

Atasözü: adamın adı çıkacağına canı çıksın

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: ağa borç eder, uşak harç

Anlamı: ağa para sıkıntısı içinde olup borç etse de uşak, bunu anlamaz ve bol harcamayı sürdürür.

Atasözü: ağaca balta vurmuşlar 'sapı bedenimden' demiş

Anlamı: insana en yakını bile kötülük edebilir.

Atasözü: ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Anlamı: çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Atasözü: ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz

Anlamı: davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağacı kurt, insanı dert yer

Anlamı: kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.

Atasözü: ağacın kurdu içinde olur

Anlamı: bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağaç kökünden yıkılır

Anlamı: bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.


Ağ ile ilgili deyimler

Ağ ile ilgili deyimler

Aşağıda Ağ hakkında ve içinde Ağ kelimesi geçen, Ağ ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: açtırma ağzımı

Anlamı: 'kötü bir söz söylememe fırsat verme' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: adalet dağıtmak

Anlamı: kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek.

Deyim: adını ağzına almamak

Anlamı: dargınlık, kırgınlık, kızgınlık vb. sebeple bir kimseden söz etmemek: 'Seniha'nın adını asla ağzıma almıyordum.' -R. N. Güntekin.

Deyim: adını bağışlamak

Anlamı: hlk. kendi adını başka bir kimseye söylemek: Adınızı bağışlar mısınız?

Deyim: ağaç olmak

Anlamı: argo bir yerde ayakta durarak çokça beklemek: Neredesin yahu, seni bekleye bekleye ağaç olduk.

Deyim: ağı gibi

Anlamı: 1) acı veren, çok etkileyen; 2) çok sert, keskin.

Deyim: ağına düşürmek

Anlamı: tuzağına düşürmek.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağır çekmek

Anlamı: tartıda ağır gelmek.

Deyim: ağır durmak

Anlamı: ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek: 'Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağır gelmek

Anlamı: 1) gücüne gitmek, onuruna dokunmak: 'Bu vazife bana çok ağır geliyor.' -N. F. Kısakürek. 2) yapılması güç gelmek.

Deyim: ağır kaçmak

Anlamı: 1) gücendirici olmak, uygun düşmemek: Bu şaka biraz ağır kaçtı. 2) beklenenden fazla olmak: Hakem tarafından verilen kırmızı kart ağır kaçtı.

Deyim: ağır kayba uğramak

Anlamı: maddi ve manevi büyük zarar görmek.

Deyim: ağır ol!

Anlamı: 1) 'ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol!' anlamında kullanılan bir söz; 2) 'acele etme, yavaş ol!' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağır oturmak

Anlamı: ağırbaşlı olmak.

Deyim: ağır söylemek

Anlamı: acı, dokunaklı sözler söylemek.

Deyim: ağır yara almak

Anlamı: 1) kavgada veya savaşta önemli ölçüde zarar görmek; 2) bir olayda beklenmeyen sıkıntılı ve olumsuz bir duruma düşmek.

Deyim: ağırdan almak

Anlamı: 1) bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek: 'Görüyorsunuz ki bu soyadı konusunda benim ağırdan alışım, bir tembellik değil.' -M. Ş. Esendal. 2) bir işi gönülsüz, isteksiz yapmak: 'Ama üstüme düşüldü mü bende bir gönül tokluğu, bir nazlanma, bir ağırdan alış.' -H. Taner.

Deyim: ağırına gitmek

Anlamı: onuruna dokunmak veya gücüne gitmek: 'Kimse, dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş.' -A. Ağaoğlu.


Yorumlar

Yorum Yap

A ile başlayan kelimeler Ağ ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler