Afi ne demek? Afi sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 8 ay önce

Son güncelleme: 8 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Afi kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Afi hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Afi

Kökeni: "Rumca" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Gösteriş, çalım, caka

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Argo

Örnek: "Bir manevra, bir afi, bir dalavere olacak, diyordum."

"Ömer Seyfettin"


Afi eş anlamlısı

Afi hakkında eş anlamlı kelimeler

Afi eş anlamlısı

afi kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : caka, çalım, gösteriş


Afi zıt anlamlısı

Afi hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Afi zıt anlamlısı

Afi kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Afi ile ilgili 1 örnek cümle

"Afi" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Afi" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Şunun afisine bakın!


Diğer dillerde Afi

İngilizce: Afi

Spanish: Afi

German: Afi

French: Afi

Italian: Afi


Afi ile ilgili atasözleri

Afi ile ilgili atasözleri

Aşağıda Afi hakkında ve içinde Afi kelimesi geçen, Afi ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: gafile kelam, nafile kelam

Anlamı: gaflet uykusunda olan kişiye söz kâr etmez.

Atasözü: köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der

Anlamı: kişi bir işi yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de birtakım gerekçeler ileri sürerek bunu gerçekleştirmenin olanağı bulunmadığını söyler.

Atasözü: misafir kısmeti ile gelir

Anlamı: misafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur veya beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir.

Atasözü: misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de

Anlamı: misafir, bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez; ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.

Atasözü: misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır

Anlamı: Tanrı, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir.

Atasözü: misafir umduğunu değil bulduğunu yer

Anlamı: konuk, ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram etmesini bekleyebilir ama ev sahibi ancak evinde olanları ikram edebilir.

Atasözü: misafir üç gün misafirdir

Anlamı: misafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.

Atasözü: misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur

Anlamı: misafir, ev sahibinin kendine çok şeyler ikram edeceğini umar ama beklediklerini bulamayabilir.

Atasözü: misafirlik üç gündür

Anlamı: misafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.

Atasözü: şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.


Afi ile ilgili deyimler

Afi ile ilgili deyimler

Aşağıda Afi hakkında ve içinde Afi kelimesi geçen, Afi ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: afi kesmek (satmak, yapmak)

Anlamı: birine karşı gösteriş yapmak: 'Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti.' -H. Taner.

Deyim: afiş yutmak

Anlamı: yalana dolana kanmak: Geç baba, geç, artık afiş yutmuyoruz.

Deyim: afişte kalmak

Anlamı: tiy. oyun ilgi görerek günlerce oynanmak: Oyunun afişte kalması için başarıyla oynanması gerekir.

Deyim: afiyet (afiyet şeker) olsun

Anlamı: 'yarasın, ağız tadıyla yensin'' anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü.

Deyim: afiyet bulmak

Anlamı: iyileşmek, sağlığını kazanmak.

Deyim: afiyet üzere olmak

Anlamı: sağlıklı, rahat yaşıyor olmak.

Deyim: aydedeye misafir olmak

Anlamı: gece açıkta yatmak, geceyi açıkta geçirmek.

Deyim: (birini) gafil avlamak

Anlamı: umulmadık, beklenmedik bir zamanda yakalamak, zor duruma düşürmek: 'Nasıl sinsice yaklaşmıştı baykuş, düşmanlarını nasıl gafil avlamıştı.' -C. Meriç.

Deyim: dağların misafir aldığı mevsim

Anlamı: şaka yaz mevsimi.

Deyim: gafil avlanmak

Anlamı: beklenmedik bir sırada yakalanmak, habersiz ve hazırlıksız bir anda bir olayla karşılaşmak, zor duruma düşürülmek: 'Atatürk bizden ayrılınca öbür sınıflara da girmiş. Fakat onlar bizim gibi önceden hazırlanmadıklarından gafil avlanmışlar.' -H. Taner.

Deyim: hafif atlatmak

Anlamı: kötü bir durumdan çok az bir zararla kurtulmak.

Deyim: hafif gelmek

Anlamı: 1) ağırlığı fazla olmamak: 'Çok hafif geldiği için düvene ağır bir taş oturtmuşlardı.' -R. Enis. 2) mec. önemsiz görmek, değer verilmemek.

Deyim: hafife almak

Anlamı: küçümsemek, önemsememek: 'İnsanları hafife almanın bedelini ağır ödedim.' -E. Şafak.

Deyim: hafiflik etmek

Anlamı: yakışıksız bir davranışta bulunmak veya söz söylemek.

Deyim: hafiften almak

Anlamı: önemsiz bulup üzerine düşmemek, yeterince ilgilenmemek.

Deyim: kâfi gelmek

Anlamı: yetmek, yetişmek: 'Cazibesiz güzellik kâfi gelmiyor.' -R. H. Karay.

Deyim: kulak misafiri olmak

Anlamı: yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek: 'Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum.' -O. V. Kanık.

Deyim: misafir gibi oturmak

Anlamı: 1) bulunduğu yerden her an ayrılacakmış gibi eğreti, üstünkörü oturmak; 2) mec. hiç iş yapmamak.

Deyim: misafir kalmak

Anlamı: bir yerde yiyip içmek, yatmak ve konuk olarak ilgi görmek: 'Cemile sekiz, on gün çiftlikte misafir kalacaktı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: muafiyet tanımak

Anlamı: kendisinden beklenilen veya istenilenlerin bütününü istememek.


Yorumlar

Yorum Yap

Afi A ile başlayan kelimeler Af ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler