Adi ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 8 ay önce

Son güncelleme: 8 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Adi kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Adi hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Adi

Kökeni: "Arapça ʿādī" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Sonra redingot devri geldi ve redingot içinden yarı uşak, yarı kapı kulu, riyakâr, adi bir nesil türedi."

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "

2. Aşağılık, alçak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bunlar çok adi ve fena insanlardı."

"Reşat Nuri Güntekin"

3. Bayağı

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim."

"Asaf Halet Çelebi"

İçinde Adi geçen birleşik ve kökteş kelimeler: adi adım, adi defter, adi ıskarmoz, adi kesir, adi palanga, adi suçlu


Adi eş anlamlısı

Adi hakkında eş anlamlı kelimeler

Adi eş anlamlısı

adi kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Alçak , Bayağı , Aşağılık , Sıradan , Basit , Değersiz


Adi zıt anlamlısı

Adi hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Adi zıt anlamlısı

adi kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kaliteli, değerli


Adi ile ilgili 1 örnek cümle

"Adi" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Adi" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. O, adi işler çevirmeyi sever


Diğer dillerde Adi

İngilizce: Name

Spanish: Nombre

German: Adi

French: Nom

Italian: Nome


Adi ile ilgili atasözleri

Adi ile ilgili atasözleri

Aşağıda Adi hakkında ve içinde Adi kelimesi geçen, Adi ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha)

Anlamı: biz yöneticinin buyruğu altındayız ama yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne diyorsa onu uygular, onun dışına çıkamaz.

Atasözü: dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur

Anlamı: kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.

Atasözü: kader olmayınca kadir bilinmez

Anlamı: kişi talihsiz ise ne kadar iyi insan olursa olsun, değeri bilinmez.

Atasözü: körler memleketinde şaşılar padişah olur

Anlamı: hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.

Atasözü: padişahın bile arkasından kılıç sallarlar

Anlamı: kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse bir şey söylemez ama arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur.


Adi ile ilgili deyimler

Adi ile ilgili deyimler

Aşağıda Adi hakkında ve içinde Adi kelimesi geçen, Adi ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (bir şey, bir) vadiye dökülmek

Anlamı: sohbet belirli bir konuya kaymak: 'Musahabe bu vadiye dökülünce tekrar karışmak ihtiyacını duydum.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: (birine) madik atmak (etmek veya oynamak)

Anlamı: argo dolap çevirmek, hile yapmak.

Deyim: çoban kulübesinde padişah rüyası görmek

Anlamı: içinde bulunduğu duruma uygun düşmeyen düşler kurmak.

Deyim: hadi canım sen de

Anlamı: haydi canım sen de.

Deyim: hadi oradan

Anlamı: haydi oradan.

Deyim: hadise çıkarmak

Anlamı: olay çıkarmak: 'Gürültü etmeden, iz bırakmadan, hadise çıkarmadan çalışıyorlar, arılar gibi.' -E. M. Karakurt.

Deyim: kadidi çıkmak

Anlamı: 1) çok zayıflamak, bir deri bir kemik durumuna gelmek: 'Sıtmalı arabacıların titredikleri, cılız, kadidi çıkmış öküzlerin iç ezici bir şekilde düşündükleri görülürdü.' -S. F. Abasıyanık. 2) iskeleti görünmek.

Deyim: kadife gibi

Anlamı: yumuşak, pürüzsüz ve parlak (ses, ten vb.).

Deyim: Kadir Gecesi doğmuş

Anlamı: çok şanslı, kısmetli kimseler için söylenen bir söz.

Deyim: vaadinde durmak

Anlamı: vaadini tutmak.

Deyim: vaadini tutmak

Anlamı: verdiği sözü yerine getirmek.

Deyim: yadigâr bırakmak

Anlamı: hatırlanmak için arkasında bir kimseyi veya bir nesneyi bırakmak: 'Duvarlar, hattat sütbabamın yadigâr bıraktığı levhalarla süslenmişti.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: yadigâr kalmak

Anlamı: bir olayı, bir kimseyi hatırlatan bir nesne, bir özellik bırakılmış olmak: 'İçlerinde, babasının günlerinden yadigâr kalanlar birer birer göçmüş...' -H. E. Adıvar.

Deyim: yadigâr olmak

Anlamı: hatıra olarak kalmak: 'Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı.' -Ö. Seyfettin.


Yorumlar

Yorum Yap

Adi A ile başlayan kelimeler Ad ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler