Açma ne demek? Açma ile ilgili eş ve zıt anlamlı kelimeler, atasözü ve deyimler...


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Açma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, açma ile ilgili örnek cümleler, atasözleri ve deyimler...

Kelime: Açma

Anlamlar:

1. Açmak işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi

3. Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek


Açma eş anlamlısı


Açma hakkında eş anlamlı kelimeler

Açma eş anlamlısı

açma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Tahsis Etme, Ayırma, Fethetme, Düzenleme, Yapma, Beğenme, Yarma, İçini Dökme


Açma zıt anlamlısı


Açma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Açma zıt anlamlısı

açma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kapama, örtme


Açma ile ilgili 1 örnek cümle

"Açma" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Açma" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Her sabah açma ile kahvaltı yapıyor.


Diğer dillerde Açma

İngilizce: Opening

Spanish: Apertura

German: Öffnen

French: Ouverture

Italian: Apertura


Açma ile ilgili atasözleri

Açma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Açma hakkında ve içinde Açma kelimesi geçen, Açma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna

Anlamı: bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Atasözü: akil isen açma sırrın dostuna, çünkü dostun dostu vardır, o da söyler dostuna

Anlamı: bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Atasözü: borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)

Anlamı: borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

Atasözü: deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı

Anlamı: yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

Atasözü: oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi

Anlamı: erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez.

Atasözü: sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna

Anlamı: bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.


Açma ile ilgili deyimler


Açma ile ilgili deyimler

Aşağıda Açma hakkında ve içinde Açma kelimesi geçen, Açma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açmaza düşmek

Anlamı: içinden çıkılması güç durumda kalmak.

Deyim: açmaza getirmek (düşürmek)

Anlamı: düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak.

Deyim: adımlarını açmak

Anlamı: yürürken hızlanmak.

Deyim: ağız (ağzını) açmak

Anlamı: 1) konuşmaya başlamak; 2) kesici aletleri keskin duruma getirmek; 3) ağır sözler söylemeye başlamak; 4) azarlamak, paylamak: 'Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım.' -M. Ş. Esendal. 5) alık alık bakmak.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: arasını (aralarını) açmak (bozmak)

Anlamı: iki kişi arasındaki dostluğu, ilişkiyi bozmak.

Deyim: arayı açmak

Anlamı: 1) aradaki uzaklık artmak; 2) mec. görüşmemek.

Deyim: arazi açmak

Anlamı: fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek.

Deyim: ateş açmak

Anlamı: ateşli silahla mermi atmaya başlamak.

Deyim: avuç (avucunu) açmak

Anlamı: 1) dilenmek, para istemek: 'İki gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım.' -N. Hikmet. 2) yardım istemek: 'Elinde böyle bir sanat varken herkes sana avuç açmaktan başka ne yapabilir?' -N. F. Kısakürek.

Deyim: ayak açmak (vermek)

Anlamı: âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.

Deyim: ayraç açmak

Anlamı: söz veya yazı içine, asıl konu ile ilgisi az olan bir bölüm sıkıştırmak.

Deyim: bahis açmak

Anlamı: belli bir konuda konuşmaya başlamak: 'Senden bahis açılmadıkça susmak isterim.' -S. F. Abasıyanık.


Yorumlar

Yorum Yap

Açma A ile başlayan kelimeler Aç ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler