Bacak nedir? Anlamı ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bacak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bacak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bacak

Anlamlar:

1. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Anatomi

Örnek: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."

"Peyami Safa"

2. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ

Özelliği / Tipi / Türü: Anatomi

3. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak

Örnek: "İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar."

"Lâtife Tekin"

4. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale

İçinde Bacak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bacakkalemi, bacakkıran, alabacak, baldır bacak, bastıbacak, karabacak, kılıç bacak, takma bacak, ayıbacağı


Bacak hakkında eş anlamlı kelimeler

Bacak eş anlamlısı

bacak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ayak , vale


Bacak zıt anlamlısı

Bacak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bacak zıt anlamlısı

Bacak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Bacak ile ilgili 2 örnek cümle

"Bacak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bacak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İnsanda iki bacak vardır

2. İskemlenin bir bacağı çıkmış


Diğer dillerde Bacak

İngilizce: Leg

Spanish: Pierna

German: Bein

French: Jambe

Italian: Gamba


Bacak ile ilgili atasözleri

Bacak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bacak hakkında ve içinde Bacak kelimesi geçen, Bacak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var

Anlamı: yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.


Bacak ile ilgili deyimler

Bacak ile ilgili deyimler

Aşağıda Bacak hakkında ve içinde Bacak kelimesi geçen, Bacak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: bacak kadar

Anlamı: ufacık: 'Bacak kadar çocuğa da ne oluyordu sanki.' -T. Buğra.

Deyim: bacakları kopmak

Anlamı: çok yorulmak.

Deyim: bacakları tutmaz olmak

Anlamı: yürüyemeyecek duruma gelmek.

Deyim: bacaklarını uzatmak

Anlamı: hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden oturmak, tembel tembel zaman öldürmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Bacak B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler