Azı TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Azı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Azı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Azı

Anlamlar:

1. Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

İçinde Azı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: azı dişi


Azı eş anlamlısı

Azı hakkında eş anlamlı kelimeler

Azı eş anlamlısı

azı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Öğütücü Diş


Azı zıt anlamlısı

Azı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Azı zıt anlamlısı

Azı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Azı

İngilizce: Molar

Spanish: Muela

German: Weniger

French: Molaire

Italian: Molare


Azı ile ilgili atasözleri

Azı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Azı hakkında ve içinde Azı kelimesi geçen, Azı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdala 'kar yağıyor' demişler, 'titremeye hazırım (durmuşum)' demiş

Anlamı: varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.

Atasözü: akarsu çukurunu kendi kazır

Anlamı: bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

Atasözü: akın (beyazın) adı (var), karanın (esmerin) tadı (var)

Anlamı: beyaz tenli olanlar güzel sayılsa da gerçek güzellik ve şirinlik esmerlerdedir.

Atasözü: alna yazılan başa gelir

Anlamı: kişi, kaderi ne ise onu görür.

Atasözü: armudun önü kirazın sonu

Anlamı: armut ilk çıktığında, kiraz da biteceği zaman yenilmeli.

Atasözü: atın tepmezi, itin kapmazı olmaz

Anlamı: size çok bağlı olan kimseler bile zaman gelir sizi incitebilirler.

Atasözü: azı bilmeyen çoğu hiç bilmez

Anlamı: küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, daha büyük iyiliklere layık değildir.

Atasözü: azıcık aşım, ağrısız (kaygısız) başım

Anlamı: derdim olmasın da başka bir şey istemem.

Atasözü: azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır

Anlamı: ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

Atasözü: başa yazılan gelir

Anlamı: kişi, kaderi ne ise onu görür.

Atasözü: bazı dingil döner bazı teker

Anlamı: karşılıklı ilişkilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı doğar.

Atasözü: berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi

Anlamı: çalışan kişinin kötü özellikleriyle müşterilerine rahatsızlık vermeyeni makbuldür.

Atasözü: beyazın (akın) adı (var), esmerin (karanın) tadı (var)

Anlamı: beyaz tenli olanlar güzel sayılsa da gerçek güzellik ve şirinlik esmerlerdedir.

Atasözü: boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş

Anlamı: çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.

Atasözü: çatal kazık yere batmaz (geçmez, çakılmaz)

Anlamı: birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

Atasözü: çoğu gitti, azı kaldı

Anlamı: yapılmakta olan işin en önemli, en güç bölümü bitti, az ve önemsiz bölümü kaldı.

Atasözü: çoğu zarar, azı karar

Anlamı: hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır.

Atasözü: dokuz at bir kazığa bağlanmaz

Anlamı: bir işin başına, tanınmış kişiliği bulunan birçok kimse birden getirilmemelidir, bunlar anlaşamaz ve birbirlerine düşerler.

Atasözü: eşeği düğüne çağırmışlar, 'ya su lazımdır ya odun' demiş

Anlamı: bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

Atasözü: gönlün yazı var, kışı var

Anlamı: insan kimi zaman sevinçli, kimi zaman da üzüntülü olabilir.


Azı ile ilgili deyimler

Azı ile ilgili deyimler

Aşağıda Azı hakkında ve içinde Azı kelimesi geçen, Azı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abdestinde namazında olmak

Anlamı: dindar olmak.

Deyim: Agop'un kazı gibi bakmak

Anlamı: aptal aptal bakmak.

Deyim: aldı sazı eline

Anlamı: hiç kimseyi konuşturmadan konuşan kimseler için kullanılan bir söz.

Deyim: alnında yazılmış olmak

Anlamı: bir olayın, kişinin başına gelmesini Allah yazmış olmak.

Deyim: alnının kara yazısı

Anlamı: kötü kaderi, kötü talihi: 'Alnımın ne kara yazısı varmış.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: arının yuvasına kazık (çöp) dürtmek

Anlamı: tehlikeli kişiyi kışkırtmak.

Deyim: armudun sapı var, üzümün (kirazın) çöpü var demek

Anlamı: her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek.

Deyim: atını sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: avazı çıktığı kadar

Anlamı: çok yüksek sesle: 'Avazı çıktığı kadar haykırmak istiyordu.' -P. Safa.

Deyim: azı çoğa saymak (tutmak)

Anlamı: verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.

Deyim: azınlıkta kalmak

Anlamı: bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler, karşı düşünceye oy verenlerden daha az olmak.

Deyim: bir fende kazık kakmak (çakmak)

Anlamı: bir bilgi veya bilim dalında saplanmış kalmak: 'Bir fende kazık kakmaktansa hepsinden birer parça malumat kapma fikrinde idi.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: (bir şeye, bir kimseye) yazık olmak

Anlamı: boş yere zarar verilmek: Masrafa yazık oldu. Adama yazık oldu.

Deyim: (bir şeye, kimseye) yazık etmek

Anlamı: boş yere zarar vermek: Kumaşa yazık etti. Çocuğa yazık ettiniz.

Deyim: (bir şeyi) hazır etmek

Anlamı: hemen kullanabilecek duruma getirmek.

Deyim: (bir şeyi) sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: işin sonuçlanmasına engel olacak şeyleri ortadan kaldırmak, işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri almak.

Deyim: (bir yerde) hazır bulunmak (olmak)

Anlamı: 1) bir yerde var olmak, kendi bulunmak; 2) bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmak.

Deyim: (birine) nazı geçmek

Anlamı: dilediğini kabul ettirecek kadar hatırı sayılmak.

Deyim: (birinin) nazını çekmek

Anlamı: her istediğini yerine getirmek: 'Ben karım için çalışıyorum. Epeyce kazanıyorum. Onun nazını çekerek bütün çocuklarına katlanıyorum.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: boğazı açılmak

Anlamı: iştahı artmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Azı A ile başlayan kelimeler Az ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler