Ayn kelime anlamı ne demek? Ayn nedir?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayn kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayn hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayn

Kökeni: "Arapça ʿayn" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Göz

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Eskimiş

İçinde Ayn geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aynısefa


Ayn eş anlamlısı

Ayn hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayn eş anlamlısı

ayn kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : göz


Ayn zıt anlamlısı

Ayn hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayn zıt anlamlısı

Ayn kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ayn

İngilizce: Ayn

Spanish: Ayn

German: Ayn

French: Ayn

Italian: Ayn


Ayn ile ilgili atasözleri

Ayn ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayn hakkında ve içinde Ayn kelimesi geçen, Ayn ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır kazan geç kaynar

Anlamı: 1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: el elin aynasıdır

Anlamı: kişi kendi özelliklerini zaman zaman yabancıdan öğrenir.

Atasözü: el kazanı ile aş kaynamaz

Anlamı: önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.

Atasözü: erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat (pişir) aşını

Anlamı: davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.

Atasözü: herkesin tenceresi kapalı kaynar

Anlamı: bir kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi bilinemez.

Atasözü: iki baş bir kazanda kaynamaz

Anlamı: ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kişi bir arada yaşayamaz, bir işi birlikte yapamazlar.

Atasözü: ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar

Anlamı: aralarındaki anlaşmazlık o kadar büyüktür ki onları uzlaştırma çaresi bulunamaz.

Atasözü: iş insanın aynasıdır

Anlamı: bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: katranı kaynatsan olur mu şeker?

Anlamı: kişi, kendi özünü veya asıl özelliklerini değiştirmiş gibi görünse de asla değişmez.

Atasözü: kaynana öcü, oğlu cici

Anlamı: gelinler kocalarını severler de kaynanalarını sevmezler.

Atasözü: kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar

Anlamı: kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun, her hâli gelini rahatsız eder.

Atasözü: kaynayan kazan kapak tutmaz

Anlamı: içten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.

Atasözü: kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz

Anlamı: hiçbir iş karşılıksız yapılmaz.

Atasözü: kazanmayanın kazanı kaynamaz

Anlamı: kazancı olmayan kişinin evinde yemek pişmez.


Ayn ile ilgili deyimler

Ayn ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayn hakkında ve içinde Ayn kelimesi geçen, Ayn ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arada kaynamak

Anlamı: karışık bir durumda gereken ilgiyi görmemek.

Deyim: araya kaynayıp gitmek

Anlamı: göz ardı edilmek: 'Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor.' -N. Meriç.

Deyim: ayna gibi

Anlamı: 1) dümdüz ve parlak; 2) kımıltısız, durgun (deniz).

Deyim: aynı ağzı kullanmak

Anlamı: aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek.

Deyim: aynı kapıya çıkmak

Anlamı: sonuç bakımından fark etmemek, aynı sonuca varmak: 'Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından, sonuç aynı kapıya çıkardı.' -E. Şafak.

Deyim: aynı karede yer almak (bulunmak)

Anlamı: 1) kameranın çektiği görüntü içinde birlikte bulunmak; 2) mec. biriyle duygu ve düşüncesi aynı olmak.

Deyim: aynı potada erimek

Anlamı: benzer konuları ve sorunları birlikte düşünmek veya değerlendirmek.

Deyim: aynı telden çalmak

Anlamı: aynı şeyi söylemek.

Deyim: aynı yolun yolcusu (olmak)

Anlamı: 1) kötü sonları birbirine benzer olan: 'O haspa da aynı yolun yolcusu, elbet birbirlerini kollayacaklar.' -A. İlhan. 2) kaderleri, düşünceleri, davranışları birbirine benzer olan: 'Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir.' -M. C. Anday.

Deyim: başından aşağı kaynar sular dökülmek

Anlamı: üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.

Deyim: beyni kaynamak

Anlamı: aşırı sıcaktan sersemlemek, bunalmak: 'Kızgın güneşin altında bütün gün beynim kaynıyor.' -O. Kemal.

Deyim: bir (aynı) yastıkta kocamak

Anlamı: karı koca birlikte uzun bir ömür sürmek.

Deyim: bir kazanda kaynamak

Anlamı: anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak.

Deyim: (bir yer) karınca yuvası gibi kaynamak

Anlamı: çok kalabalık ve hareketli olmak.

Deyim: birinci elden kaynağa gitmek

Anlamı: bilimsel çalışmalarda kaynakların aslına, özgününe dayanmak.

Deyim: (birine) kanı kaynamak

Anlamı: çabucak sevgi duymak: 'Sonra da kanları kaynamıştı bu genç, yakışıklı ve zeki çocuğa.' -Ç. Altan.

Deyim: (birinin) kanı kaynamak

Anlamı: coşkun ve kıpırdak olmak: Çocuğun kanı kaynıyor.

Deyim: (birinin) kazanı kapalı kaynamak

Anlamı: içyüzü bilinmemek.

Deyim: cadı kazanı gibi kaynamak

Anlamı: dedikodu, kargaşa çok olmak.

Deyim: el kazanıyla aş kaynatmak

Anlamı: başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabına kullanarak iş çevirmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayn A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler