Aya kısaca ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aya kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aya hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aya

Anlamlar:

1. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Ayak tabanı

3. Yaprakların düz ve parlak bölümü

Özelliği / Tipi / Türü: Bitki bilimi

İçinde Aya geçen birleşik ve kökteş kelimeler: el ayası, köpekayası, yaprak ayası


Aya eş anlamlısı

Aya hakkında eş anlamlı kelimeler

Aya eş anlamlısı

aya kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : avuç içi


Aya zıt anlamlısı

Aya hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aya zıt anlamlısı

Aya kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Aya

İngilizce: Month

Spanish: Mes

German: Zum Mond

French: Mois

Italian: Mese


Aya ile ilgili atasözleri

Aya ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aya hakkında ve içinde Aya kelimesi geçen, Aya ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Anlamı: bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: açık yaraya tuz ekilmez

Anlamı: acısı henüz taze olan bir kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.

Atasözü: açılan solar, ağlayan güler

Anlamı: hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, gün gelir tersine döner.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağlamayan çocuğa meme vermezler

Anlamı: hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi görülmez.

Atasözü: ağlayanın malı gülene hayretmez

Anlamı: birinden haksız olarak alınan mal, alana yarar sağlamaz.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: akarsuya inanma, eloğluna dayanma

Anlamı: akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

Atasözü: akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer

Anlamı: atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: al elmaya taş atan çok olur

Anlamı: değerli kimselere sataşan çok olur.

Atasözü: Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir

Anlamı: Allah, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.

Atasözü: anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az

Anlamı: anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.

Atasözü: arayan Mevla'sını da bulur, belasını da

Anlamı: iyiyi amaçlayanlar iyiye, kötüyü amaçlayanlar ise kötüye ulaşırlar.

Atasözü: ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz

Anlamı: önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.

Atasözü: aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir

Anlamı: güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.


Aya ile ilgili deyimler

Aya ile ilgili deyimler

Aşağıda Aya hakkında ve içinde Aya kelimesi geçen, Aya ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abıhayat içmiş

Anlamı: yaşı çok ilerlemiş olmasına karşın genç görünen (kimse).

Deyim: acısı ortaya çıkmak

Anlamı: olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak: 'Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı bir bir çıkacak ortaya.' -M. İzgü.

Deyim: âdembabaya dönmek

Anlamı: malını mülkünü kaybetmek.

Deyim: ağırlığını (ortaya) koymak

Anlamı: kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

Deyim: ağza alınmaz (alınmayacak)

Anlamı: söylenmesi ayıp, çirkin (söz, küfür): 'Bu ağza alınmaz söz üzerine karşıdakiler birden alevlendiler.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: ağzını kiraya vermek

Anlamı: kendini de ilgilendiren bir konuda düşüncesini söylememek.

Deyim: akla hayale gelmemek

Anlamı: inanılmamak: 'En akla hayale gelmeyen şeylere dikkat eder, bunları derler toplar ve umumi büyük neticeler çıkarır.' -N. Hikmet.

Deyim: aklının ayarını bozmak

Anlamı: doğru düşünemez, davranamaz duruma gelmek: 'Âşık olunca aklının ayarını bozanları çok gördüm ama Ethel benliğini yitirmişti düpedüz.' -E. Şafak.

Deyim: alaya almak

Anlamı: alay etmek, eğlenmek: 'Büyük İskender'den de bir şey yaşadığını seziyor ve kendi kendisini alaya alıyor.' -N. F. Kısakürek.

Deyim: alaya bozmak

Anlamı: alay niteliği vermek.

Deyim: alaya vurmak

Anlamı: ciddiyken sonradan alay ediyormuş gibi bir havaya girmek: 'Hep şakaya almış, alaya vurmuştu ablasıyla eski kocasının savaşını.' -A. Kulin.

Deyim: aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek

Anlamı: sağladığı yarar, verdiği zararı karşılamamak.

Deyim: altın yumurtlayan tavuk

Anlamı: 1) mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse; 2) turist.

Deyim: angaryaya koşmak

Anlamı: birini zorunlu olmadığı hâlde bir işte çalışmaya zorlamak.

Deyim: anlaşmaya varmak

Anlamı: bir konuda birisiyle anlaşmak.

Deyim: ar ve hayâ perdesi yırtılmak

Anlamı: 1) utanmamak, utanç duymamak: 'Atalarımızın ar ve hayâ perdesi yırtılmak diye pek düşündürücü bir tabirleri vardır.' -R. N. Güntekin. 2) yüzsüzlük etmek.

Deyim: araya almak

Anlamı: 1) bir çevreye kabul etmek; 2) argo dövmek.

Deyim: araya (aralarına) soğukluk girmek

Anlamı: arada kırgınlık oluşmak: 'Hiç cevap vermedi, ağlamaya başladı ama aramıza soğukluk girdi.' -R. Erduran.

Deyim: araya girmek

Anlamı: 1) iki kişinin arasındaki bir işe karışmak; 2) iki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak; 3) bir iş yapılırken ona engel olacak başka bir şey çıkmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Aya A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler