Ate nedir? Ate anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ate kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ate hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ate

Anlamlar:

1. Tanrıtanımaz

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Felsefe


Ate eş anlamlısı

Ate hakkında eş anlamlı kelimeler

Ate eş anlamlısı

ate kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : tanrıtanımaz


Ate zıt anlamlısı

Ate hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ate zıt anlamlısı

Ate kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ate

İngilizce: Fire

Spanish: Fuego

German: Ate

French: Feu

Italian: Fuoco


Ate ile ilgili atasözleri

Ate ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ate hakkında ve içinde Ate kelimesi geçen, Ate ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: altın ateşte, insan mihnette belli olur

Anlamı: altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

Atasözü: ateş demekle ağız yanmaz

Anlamı: kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmuş olmaz.

Atasözü: ateş düştüğü yeri yakar

Anlamı: bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez.

Atasözü: ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Anlamı: küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz.

Atasözü: ateş olsa cirmi kadar yer yakar

Anlamı: hasmın pek önemsenmediğini anlatan bir söz.

Atasözü: ateşle barut bir yerde durmaz (olmaz)

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış

Anlamı: duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.

Atasözü: az ateş çok odunu yakar

Anlamı: az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.

Atasözü: barutla ateş bir yerde durmaz

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş

Anlamı: çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.

Atasözü: maşa varken elini ateşe sokma

Anlamı: başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.


Ate ile ilgili deyimler

Ate ile ilgili deyimler

Aşağıda Ate hakkında ve içinde Ate kelimesi geçen, Ate ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ateh getirmek

Anlamı: bunamak: 'Sen sahiden budalaymışsın dostum hem adamakıllı ateh getirmişsin.' -R. H. Karay.

Deyim: ateş açmak

Anlamı: ateşli silahla mermi atmaya başlamak.

Deyim: ateş almak

Anlamı: 1) yanmak, tutuşmak; 2) ateşli silah patlamak; 3) mec. coşmak: 'Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır.' -M. Ş. Esendal. 4) mec. telaşlanmak, heyecanlanmak; 5) mec. öfkelenmek; 6) mec. acele davranmak, acele etmek.

Deyim: ateş almaya mı geldin?

Anlamı: uğradığı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenen bir söz.

Deyim: ateş bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak.

Deyim: ateş gibi

Anlamı: 1) çok sıcak; 2) zeki, çalışkan ve becerikli; 3) kıpkırmızı.

Deyim: ateş gibi kesilmek

Anlamı: beklenmedik bir olay karşısında öfke sonucu kanı beynine sıçramak: 'Yüzüm nasıl bir hâl aldı bilmiyorum fakat ateş gibi kesildiğini iyi biliyorum.' -T. Buğra.

Deyim: ateş gibi yanmak

Anlamı: ateşi yükselmek: 'Alnı, yanakları ateş gibi yandığı hâlde vücudu tir tir titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu.' -H. Taner.

Deyim: ateş kesilmek

Anlamı: 1) çok kızgın davranışlarda bulunmak, ateş püskürmek; 2) sonradan çok çalışkan, hareketli ve becerikli olmak.

Deyim: ateş kesmek

Anlamı: ateşli silahlarla yapılan atışa son vermek.

Deyim: ateş püskürmek

Anlamı: çok öfkeli olmak: 'Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: ateş saçmak

Anlamı: çok kızmak, çok öfkelenmek.

Deyim: ateş vermek

Anlamı: tutuşturmak.

Deyim: ateş yağdırmak

Anlamı: 1) ateşli silahlarla aralıksız mermi atmak; 2) mec. çevresindekilere ağır sözler söylemek.

Deyim: ateşe tutmak

Anlamı: 1) az ısıtmak; 2) üzerine ateşli silahla mermi atmak.

Deyim: ateşe vermek

Anlamı: 1) ateş içine sokmak: 'Bir parça büküyor, onu tekrar ateşe verinceye kadar evvelki hazır oluyordu.' -M. Ş. Esendal. 2) bir yeri kasten yakmak, kundak sokmak; 3) mec. aşırı telaşa ve sıkıntıya düşürmek; 4) mec. bir ülkeyi savaşa sokarak veya kargaşa ve karışıklık yaratarak sıkıntı ve yıkıma uğratmak.

Deyim: ateşe vurmak

Anlamı: bir yemeği pişmek üzere ocağa koymak: 'Taş ocağın üstünde, ateşe vurduğu güveçten, kaynayan etin kokusu geliyordu.' -N. Cumalı.

Deyim: ateşe vursa duman vermez

Anlamı: pek cimri olanlar için söylenen bir söz.

Deyim: ateşi başına vurmak

Anlamı: çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak.

Deyim: ateşi çıkmak (yükselmek)

Anlamı: hasta vücut ısısı olağandan çok artmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ate A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler