Ata kısaca sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ata kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ata hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ata

Anlamlar:

1. Baba

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri

Örnek: "Ey kız gözüme huri görünürsün / Atan sevmez seni benden ziyade"

"Karacaoğlan"

3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri

İçinde Ata geçen birleşik ve kökteş kelimeler: atabey, ataerki, ata lira, atasarısı, atasözü


Ata eş anlamlısı

Ata hakkında eş anlamlı kelimeler

Ata eş anlamlısı

ata kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Cet , Baba


Ata zıt anlamlısı

Ata hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ata zıt anlamlısı

Ata kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ata ile ilgili 3 örnek cümle

"Ata" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ata" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ulu Ata’nın ölümünün yıldönümünde toplantılar düzenlenecek

2. Çocuk atasına çeker

3. İnsan, atalarını unutmamalı


Diğer dillerde Ata

İngilizce: Elder

Spanish: Anciano

German: Zuweisen

French: Aîné

Italian: Anziano


Ata ile ilgili atasözleri

Ata ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ata hakkında ve içinde Ata kelimesi geçen, Ata ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba altında er yatar

Anlamı: giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.

Atasözü: abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır

Anlamı: görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

Atasözü: ağanın gözü ata tımardır

Anlamı: iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.

Atasözü: ağlatan gülmez

Anlamı: başkalarına zulmeden kimsenin kötülüğü yerde kalmaz, kendisine döner, o da ağlar.

Atasözü: ağustosta yatanı, zemheride büvelek tutar

Anlamı: elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.

Atasözü: akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını

Anlamı: çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.

Atasözü: al elmaya taş atan çok olur

Anlamı: değerli kimselere sataşan çok olur.

Atasözü: anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım

Anlamı: insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

Atasözü: arık ata kuyruğu da yüktür

Anlamı: güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.

Atasözü: arpacıya borç eden ahırını tez satar

Anlamı: bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez.

Atasözü: aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)

Anlamı: bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.

Atasözü: ata arpa, yiğide pilav

Anlamı: canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar.

Atasözü: ata binen nalını, mıhını arar

Anlamı: kişi, kullanacağı şeyin ayrıntılarına dikkat etmelidir.

Atasözü: ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma

Anlamı: ata bindiğin zaman hayvanı hırpalama, attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma.

Atasözü: ata da soy gerek, ite de

Anlamı: bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir.

Atasözü: ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli

Anlamı: çalışanınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.

Atasözü: ata dostu oğla mirastır

Anlamı: baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar.

Atasözü: ata eyer gerek, eyere er gerek

Anlamı: bir işletmeyi önce donatıp sonra da iyi bir yöneticiye teslim ederseniz istediğiniz verimi alırsınız.

Atasözü: ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek

Anlamı: babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.

Atasözü: atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta

Anlamı: ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir.


Ata ile ilgili deyimler

Ata ile ilgili deyimler

Aşağıda Ata hakkında ve içinde Ata kelimesi geçen, Ata ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ameliyata almak

Anlamı: gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra hastayı ameliyat etmek.

Deyim: ameliyata girmek

Anlamı: 1) ameliyat işlemlerini gerçekleştirmek; 2) ameliyat olmak.

Deyim: anasını sat! (satayım!)

Anlamı: hlk. 'önem verme (vermem), aldırma (aldırmam), umursama (umursamam)!' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ata et, ite ot vermek

Anlamı: bir işi ters yapmak.

Deyim: batağa saplanmak

Anlamı: içinden çıkılması güç bir durumda olmak: 'Uzun yıllardan beri parasal bakımdan tam bir batağa saplanmıştı.' -H. Topuz.

Deyim: (bir şeyi) anlata anlata bitirememek

Anlamı: beğenilen bir şeyden çok söz etmek.

Deyim: (birini) yatak çekmek

Anlamı: çok bitkin ve güçsüz olmak.

Deyim: (birinin önünde, yanında) perende atamamak (atılmamak)

Anlamı: 1) herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak; 2) oyun çevirememek, aldatamamak.

Deyim: (birinin) yatağına girmek

Anlamı: kadın biriyle evlilik dışı ilişkide bulunmak.

Deyim: çatal görmek

Anlamı: net görememek, bir şeyi iki görmek.

Deyim: hata etmek (eylemek, işlemek)

Anlamı: yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek: 'Batıla alkış tutanların karşısına geçip hata eylediğimi yeni yeni öğrenmiş bulunuyorum.' -S. Ayverdi.

Deyim: hataya düşmek

Anlamı: yanılmak: 'Bu soruya evet cevabını vermekle bir hataya düşmüş sayılmayız.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: hayata atılmak

Anlamı: geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak: 'Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.' -A. Erhat.

Deyim: hayata bağlamak

Anlamı: yaşamayı sevdirmek, hayattan kopmamak: 'Bu sıcak ve içten ses Fikret'i hayata bağlıyor, yaşama sevincini artırıyordu.' -R. Enis.

Deyim: hayata geçirmek

Anlamı: uygulanır duruma getirmek, canlılık kazandırmak.

Deyim: hayata gözlerini yummak (kapamak)

Anlamı: ölmek.

Deyim: hayata küsmek

Anlamı: bezgin, kötümser olmak, yaşama isteğini yitirmek: 'Adi günlerde size öyle gelir ki bunlar hayata küsmüş insanlardır.' -R. N. Güntekin.

Deyim: icraata geçmek

Anlamı: uygulamaya veya çalışmaya başlamak: 'Edebiyat konusunda hükûmet daima bizim fikrimizi alır, ondan sonra icraata geçer.' -H. Taner.

Deyim: ifrata kaçmak

Anlamı: çok ileri gitmek, aşırı davranmak.

Deyim: ifrata vardırmak

Anlamı: bir şeyin ölçüsünü kaçırmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ata A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler