Asmak anlamı nedir? TDK karşılığı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Asmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Asmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Asmak

Anlamlar:

1. Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -i

Örnek: "Lambayı tam pencerenin karşısına astı."

"Sait Faik Abasıyanık"

2. Üzerine takınmak, kuşanmak

3. Bir kimseyi boğazından ip vb. geçirip sallandırarak öldürmek, idam etmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

4. Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek

Örnek: "Ben inek için oymalarımı bıraktım, dikiş makinesini tamir etmedim, mektebi astım."

"Nazım Hikmet"

5. Görevi olan bir işi özürsüz yapmamak


Asmak eş anlamlısı

Asmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Asmak eş anlamlısı

asmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : idam etmek


Asmak zıt anlamlısı

Asmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Asmak zıt anlamlısı

Asmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Asmak ile ilgili 11 örnek cümle

"Asmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Asmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Tabloyu duvara asmak için çivi gerekiyor

2. Cellat, mahkûmu asmak için ilerledi

3. Bugün okulu asmak geliyor içimden, bana katılır mısın?

4. Adam dinlemiyor, asıp kesmekten çekinmiyor

5. Asıp kestiğine bakma sen, bizi korkutmak istiyor

6. Bu dağı aşmak bir gün sürer

7. Dağlar, yollar aşıp gelen arabamız, kente girişte bozuldu

8. Toplantı üç saati aşmıştı

9. Devletin geliri giderini aşmaktaydı

10. Beygir kısrağı aştı

11. Ordan aşmak zor olmadı


Diğer dillerde Asmak

İngilizce: Hang

Spanish: Colgar

German: Aufhängen

French: Accrocher

Italian: Appendere


Asmak ile ilgili atasözleri

Asmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Asmak hakkında ve içinde Asmak kelimesi geçen, Asmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Asmak ile ilgili deyimler

Asmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Asmak hakkında ve içinde Asmak kelimesi geçen, Asmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ayağı düze basmak

Anlamı: güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek.

Deyim: ayağını denk basmak

Anlamı: dikkatli ve uyanık davranmak.

Deyim: ayak basmak

Anlamı: 1) bir yere varmak, ulaşmak: 'Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum.' -K. Bilbaşar. 2) girmek, gelmek, uğramak: 'Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur.' -S. F. Abasıyanık. 3) mesleğe girmek; 4) bir yere bağlanmak.

Deyim: bağrına basmak

Anlamı: 1) kucaklamak: 'İzmir'den kalkıp Mısır'a kadar beni görmeye, beni okşamaya, beni bağrına basıp sevmeye gelirdi.' -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek: 'Sen onu bambaşka duygularla, heyecanlarla bağrına basmak isteyeceksin.' -E. Bener.

Deyim: bağrına taş basmak

Anlamı: sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak: 'Acı çekerdim ama makul bir çocuktum. Bağrıma taş bastım.' -A. Kutlu.

Deyim: (bir şey, bir şeyi) ağır basmak

Anlamı: 1) taşıdığı özellikler üstün gelmek: 'Yerli halıları gördüm; koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu.' -B. R. Eyuboğlu. 2) bir işte gücü ve etkisi üstün gelmek: 'Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu.' -T. Buğra.

Deyim: (bir yere) parmak basmak

Anlamı: 1) imza yerine parmağını mürekkebe batırarak bir yere bastırmak: 'Ben bu dileğin altına bilmem kaç kuruşluk pul yapıştırtıp, binlerce yurttaşa parmak bastırtıp yirmi metre uzunluğunda bir dilek kâğıdı olarak size sunabilirdim.' -N. Hikmet. 2) mec. bir konu üzerine dikkati, ilgiyi çekmek: 'Bu arada benim öteden beri gözüme çarpan bir noktaya şimdi parmak basacağım.' -B. Felek.

Deyim: (birine) ateş basmak

Anlamı: kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek.

Deyim: (birine) gariplik basmak

Anlamı: yalnızlık çökmek: 'Başka yerlerde bana bir gariplik basıyor.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: (birini) hırs basmak

Anlamı: hırslı duruma gelmek.

Deyim: (birinin) bam teline basmak (dokunmak)

Anlamı: en çok kızacağı şeyi yapmak veya sözü söylemek: 'Firuzan bam teline basıyor, aksi sesler çıkarıyor.' -H. E. Adıvar.

Deyim: (birinin) can damarına basmak

Anlamı: bir işin en önemli yönü üzerinde durmak.

Deyim: (birinin) gırtlağına basmak

Anlamı: birine bir şey yaptırmak için dayatmak veya inat etmek.

Deyim: (birinin) izine basmak

Anlamı: esk. gözden uzaklaştırmayarak ne yaptığını gözetlemek.

Deyim: (birinin) kuyruğuna basmak

Anlamı: birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak, tahrik etmek.

Deyim: cayırtıyı basmak

Anlamı: birdenbire bağırıp çağırmaya başlamak.

Deyim: cin damarına basmak

Anlamı: kişiyi çok sinirlendirecek söz söylemek, çileden çıkarmak: 'İnadıma iş yapmasın, dokunmayım hatırına. Cin damarıma niye basıyor?' -O. Kemal.


Yorumlar

Yorum Yap

Asmak A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler