Asla sözlük anlamı nedir? Asla ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Asla kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Asla hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Asla

Kökeni: "Arapça aṣlā" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Kimseye faydası olmayıp da yalnız kendi nefsine ayırdığın servet, asla makbul değildir."

"Ahmet Kabaklı"

2. Sakın, zinhar


Asla eş anlamlısı

Asla hakkında eş anlamlı kelimeler

Asla eş anlamlısı

asla kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Hiçbir Zaman , Katiyen


Asla zıt anlamlısı

Asla hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Asla zıt anlamlısı

Asla kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Asla ile ilgili 1 örnek cümle

"Asla" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Asla" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ben bu işlerden asla sorumlu tutulamam


Diğer dillerde Asla

İngilizce: Never

Spanish: Nunca

German: Nie

French: Jamais

Italian: Mai


Asla ile ilgili atasözleri

Asla ile ilgili atasözleri

Aşağıda Asla hakkında ve içinde Asla kelimesi geçen, Asla ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç aslandan tok domuz yeğdir

Anlamı: soysuz olup para kazanan, soylu olup da para kazanmayandan üstündür.

Atasözü: aç kurt aslana saldırır

Anlamı: aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

Atasözü: al aslan tutar, güç sıçan tutmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: al ile aslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz

Anlamı: değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.

Atasözü: aslan kocayınca sıçan deliği gözetir

Anlamı: güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.

Atasözü: aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir

Anlamı: güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.

Atasözü: aslan postunda, gönül dostunda

Anlamı: canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.

Atasözü: aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)

Anlamı: bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.

Atasözü: ekmek aslanın ağzında

Anlamı: geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.

Atasözü: her yiğidin gönlünde bir aslan yatar

Anlamı: herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.

Atasözü: herkesin gönlünde bir aslan yatar

Anlamı: herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.

Atasözü: kara yaslanma kar erir, ere yaslanma er ölür

Anlamı: insan başkalarından gelecek olan desteğe çok güvenmemelidir.

Atasözü: on para on aslanın ağzında

Anlamı: para kazanmak çok güçleşti.

Atasözü: yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)

Anlamı: 1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.


Asla ile ilgili deyimler

Asla ile ilgili deyimler

Aşağıda Asla hakkında ve içinde Asla kelimesi geçen, Asla ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: akıl hocalığı taslamak

Anlamı: bir işte doğruyu, iyi olanı gösterdiğini sanmak: 'Burada akıl hocalığı taslıyorum ama ben böyle akılsızlıkları çok yapıp birkaç kere sorunla karşılaştım.' -R. Erduran.

Deyim: allamelik taslamak

Anlamı: bilgisiz olduğu hâlde her şeyi bilir görünmek.

Deyim: aslan gibi

Anlamı: 1) boylu boslu, güçlü ve yakışıklı; 2) sağlığı yerinde.

Deyim: aslan kesilmek

Anlamı: aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.

Deyim: bilgiçlik satmak (taslamak)

Anlamı: bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek: 'Hazır olanlar, bilgiçlik tasladılar, tasdik ettiler.' -N. Araz.

Deyim: (bir şey) aslanın ağzında olmak

Anlamı: elde edilmesi çok güç olmak.

Deyim: büyüklük taslamak

Anlamı: kendini üstün görmeye çalışmak, böbürlenmek: 'Düne kadar kibir onların, büyüklük taslamak onların.' -N. Cumalı.

Deyim: çokbilmişlik taslamak

Anlamı: kendini çokbilmiş gibi göstermek: 'Zekâ gösterisine yeltenmemiş, çokbilmişlik taslamamıştı.' -K. Tahir.

Deyim: erkeklik taslamak

Anlamı: kendini erkek gibi göstermek, erkekçe davranışta bulunmak, kabadayıca davranmak: 'Şuna bak, hem karıdan dayak yer hem de erkeklik taslar.' -Z. Selimoğlu.

Deyim: kabadayılık taslamak

Anlamı: kabadayı gibi davranmaya, kabadayı gibi görünmeye çalışmak: 'Kaçanın arkasından kabadayılık taslamak pek ayıp olur.' -A. Gündüz.

Deyim: kaynanalık taslamak

Anlamı: kaynana gibi davranmak: 'Hani kayınvalidem olsa, canım yanmayacak ama bana sürekli kaynanalık taslayan hanım, kocamın anası bile değil.' -A. Kulin.

Deyim: kibarlık taslamak

Anlamı: kibar olmadığı hâlde kibar gibi görünmeye çalışmak.

Deyim: kulakları paslanmak

Anlamı: çoktan beri müzik dinlememiş olmak.

Deyim: yiğitlik taslamak

Anlamı: yiğitmiş gibi davranmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Asla A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler