Aşağı kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşağı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşağı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşağı

Anlamlar:

1. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri

3. Bir yere göre daha alçak yerde bulunan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik."

"Aka Gündüz"

4. Bayağı, adi

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

5. Niteliği düşük, kötü

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

Örnek: "Aşağı mal."

6. Daha küçük, daha az

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

Örnek: "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."

7. Değeri daha az

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

8. Aşağıya, yere doğru

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Bir gün içinde yukarıdan aşağı inmiştik."

"Ayla Kutlu"

İçinde Aşağı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aşağı bitkiler, aşağı mahalle, aşağı yukarı, baş aşağı, baştan aşağı, bayır aşağı, en aşağı, iniş aşağı, pabuçtan aşağı, tepe aşağı, yokuş aşağı


Aşağı eş anlamlısı

Aşağı hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşağı eş anlamlısı

aşağı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kötü, adi, bayağı


Aşağı zıt anlamlısı

Aşağı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşağı zıt anlamlısı

aşağı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : yukarı


Aşağı ile ilgili 14 örnek cümle

"Aşağı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşağı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Aşağı bakınca başım döndü

2. Sokağın biraz aşağısında bir kitapçı vardı

3. Sözün aşağısını dinlemeden kaçtı

4. Onlar aşağı kattalar

5. Aşağı sınıflar bugün erken bırakıldı

6. Elinde yüzlükten aşağı para görmedim

7. Kahvelere yaşı on sekizden aşağılar giremez. Bize en aşağı beş bin gerekli

8. Otobüsten aşağı indi

9. Kediyi aşağı almak için ağaca çıktı

10. Güreşçi hasmını aşağı aldı, bastırdı

11. Fiyatlar çok aşağı düştü

12. Ucuz vereceğim bu malı, sana yüz bine olur, ama daha aşağı kurtarmaz

13. Beyimiz Hilton’da yatacak, aşağı kurtarmaz

14. Aşağı mahallenin yaramazları sokağı doldurdu


Diğer dillerde Aşağı

İngilizce: Following

Spanish: Siguiente

German: Nach unten

French: Suivant

Italian: Seguente


Aşağı ile ilgili atasözleri

Aşağı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşağı hakkında ve içinde Aşağı kelimesi geçen, Aşağı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun)

Anlamı: bir yolsuzluğun suçluları aranırken o işte kusuru olan kişi telaşlanır.

Atasözü: boş başağın başı dik olur

Anlamı: bilgisiz olan üstün görünmek için kasılır.

Atasözü: eceli gelen fare kedi taşağı kaşır

Anlamı: herkesin üzerine titrediği, kutsal saydığı şeyi kötüleyen, bozan kimse mutlaka kötü bir sonuçla karşılaşır.


Aşağı ile ilgili deyimler

Aşağı ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşağı hakkında ve içinde Aşağı kelimesi geçen, Aşağı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: al aşağı vur yukarı

Anlamı: çekişe çekişe pazarlık yapılırken söylenen bir söz.

Deyim: alaşağı etmek

Anlamı: 1) yetkilerini elinden alıp birini yerinden uzaklaştırmak, atmak, kovmak; 2) kapıp yere vurmak; 3) mec. kötülemek, değersiz göstermek: 'Her on yılda bir, geçmişten bu yana süregelen edebiyatı alaşağı ediyoruz.' -T. Uyar.

Deyim: aşağı almak

Anlamı: devirmek, yıkmak.

Deyim: aşağı (aşağısı) kurtarmaz

Anlamı: 1) 'bundan daha ucuza olmaz' anlamında kullanılan bir söz; 2) alay 'daha aşağı bir durumu kendine layık görmez' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aşağı çekmek

Anlamı: değerini düşürmek.

Deyim: aşağı düşmek

Anlamı: düzeyi, miktarı, niteliği azalmak: 'Bunlar arasında birkaç gazete ve dergi alanları hesaba katacak olursanız gazete ve dergi okuyucularının nispeti daha da aşağı düşer.' -N. F. Kısakürek.

Deyim: aşağı görmek

Anlamı: küçük görmek, beğenmemek, hor görmek: 'Bu kadar fütursuz bir kitleyi ne diye aşağı görüyoruz?' -Y. K. Beyatlı.

Deyim: aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık

Anlamı: iki karşıt ve aynı derecede sakıncalı durum karşısında karar verme zorluğunu anlatan bir söz.

Deyim: (...) aşağı (...) yukarı

Anlamı: 1) bir kimsenin adının dilden düşürülmediğini, onun pek gözde olduğunu anlatan bir söz: 'Adı erken yaşta şaire çıkmıştı. Şair aşağı, şair yukarı.' -H. Taner. 2) bir hizmette çok kullanılan kişice, yakınma olarak kullanılan bir söz.

Deyim: aşağıdan almak

Anlamı: alttan almak.

Deyim: baş aşağı düşmek

Anlamı: kişiliğinden kaybederek toplum içindeki durumu sarsılmak: 'Onun için hayatın bütün kanunu, bütün manası bu baş aşağı düşüşteydi.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: baş aşağı etmek

Anlamı: tersine çevirmek.

Deyim: baş aşağı gelmek

Anlamı: tepesi üstü düşmek.

Deyim: baş aşağı gitmek

Anlamı: işleri ters gitmek, sürekli zarar etmek.

Deyim: başından aşağı kaynar sular dökülmek

Anlamı: üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.

Deyim: belden aşağı vurmak

Anlamı: iş hayatında, insan ilişkilerinde, siyasette kural dışı saldırmak.

Deyim: beş aşağı beş yukarı

Anlamı: üç aşağı, beş yukarı.

Deyim: bir aşağı bir yukarı

Anlamı: amaçsız olarak gidip gelmeyi anlatan bir söz: 'Karabibik tenha sokakta bir aşağı bir yukarı gezinmekteydi.' -N. Nâzım.

Deyim: bir gömlek aşağı

Anlamı: birinden bir derece daha düşük.

Deyim: (birinden, bir şeyden) aşağı kalır yeri (yanı) yok

Anlamı: nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmayan, denk olan.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşağı A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler