Asa Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Asa kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Asa hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Asa

Kökeni: "Arapça ʿaṣā" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa

Özelliği / Tipi / Türü: Eskimiş

İçinde Asa geçen birleşik ve kökteş kelimeler: mareşallik asası


Asa eş anlamlısı

Asa hakkında eş anlamlı kelimeler

Asa eş anlamlısı

asa kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Asa zıt anlamlısı

Asa hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Asa zıt anlamlısı

Asa kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Asa

İngilizce: Stick

Spanish: Pegar

German: Asa

French: Bâton

Italian: Bastone


Asa ile ilgili atasözleri

Asa ile ilgili atasözleri

Aşağıda Asa hakkında ve içinde Asa kelimesi geçen, Asa ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu

Anlamı: insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

Atasözü: ağaç ne kadar uzasa göğe ermez

Anlamı: insan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.

Atasözü: ağır basar yeğni kalkar

Anlamı: ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.

Atasözü: akmasa da damlar

Anlamı: çok değilse bile az çok bir gelir veya kazanç sağlar.

Atasözü: bakan göze bağ (yasak) olmaz

Anlamı: herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.

Atasözü: bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)

Anlamı: yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.

Atasözü: baskın basanındır

Anlamı: düşmanı gafil avlayıp saldıran taraf savaşı kazanır.

Atasözü: baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha)

Anlamı: biz yöneticinin buyruğu altındayız ama yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne diyorsa onu uygular, onun dışına çıkamaz.

Atasözü: bin tasa bir borç ödemez

Anlamı: borçlu ne denli üzülürse üzülsün borç sıkıntısından kurtulamaz.

Atasözü: dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur

Anlamı: bu dünyada tasasız olan insan yoktur.

Atasözü: erkek koyun kasap dükkânına yakışır

Anlamı: miskin erkek, yaşamaya layık değildir.

Atasözü: eşkıyanın (ihtiyarın, fukaranın) düşkünü, beyaz (hasa) giyer kış günü

Anlamı: daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur.

Atasözü: evvel hesap, sonra kasap

Anlamı: 1) alışverişe çıkan bir kimse para durumunu önceden gözden geçirmelidir; 2) insan bir işe girişmeden önce kendi olanaklarını iyi hesaplamalıdır.

Atasözü: gammaz olmasa tilki pazarda gezer

Anlamı: yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.

Atasözü: göze yasak olmaz

Anlamı: bir kimseye veya nesneye bakılmasını kimse önleyemez.

Atasözü: hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat

Anlamı: hesabını bilmeyen kişi elinde, avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan eder.

Atasözü: kasap et derdinde, koyun can derdinde

Anlamı: bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.

Atasözü: kasap, yağı bol bulunca gerisini yağlar

Anlamı: elinde kendisine gerekli olandan fazla şey bulunan kimse, bunu gereksiz yere savurup telef eder.

Atasözü: kasavetsiz ağız anahtarsız açılır

Anlamı: sıkıntısı, kaygısı olmayan kimse, her konuda rahat konuşur.

Atasözü: keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı

Anlamı: bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.


Asa ile ilgili deyimler

Asa ile ilgili deyimler

Aşağıda Asa hakkında ve içinde Asa kelimesi geçen, Asa ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: asabına dokunmak

Anlamı: sinirine dokunmak: 'Bombardımanlar asabıma dokunuyordu, sakin bir yere kaçmak istiyordum.' -R. H. Karay.

Deyim: asayiş berkemal

Anlamı: güvenliğin yerinde olduğunu anlatan bir söz: 'Efendiler, mühim bir şey yok yahu!.. Asayiş berkemaldir.' -N. Hikmet.

Deyim: ayvaz, kasap hep bir hesap

Anlamı: hlk. 'ha öyle ha böyle, ikisi de bir' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: basamak yapmak

Anlamı: bir kişiyi, bir durumu bulunduğu konumdan daha yükseğine erişmek için araç olarak kullanmak.

Deyim: (bir şeyi) masaya yatırmak

Anlamı: bir konuyu, olayı enine boyuna araştırmak.

Deyim: (birinin) pasaportunu eline vermek

Anlamı: kovmak, işten atmak.

Deyim: çatlasa da (çatlasa da patlasa da)

Anlamı: tkz. 'elinden gelen her çareye başvursa da' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: elimi sallasam ellisi, başımı sallasam tellisi

Anlamı: elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi.

Deyim: elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)

Anlamı: birinin karşı cinsten birçok insanı kolaylıkla elde edebileceğini anlatan bir söz.

Deyim: esasa bağlamak

Anlamı: belirli bir kurala dayandırmak.

Deyim: hâlâ o masal

Anlamı: 'hep aynı söz, aynı düşünce, davranış veya sorun' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: hasara uğramak

Anlamı: zarar görmek, yıkılmak, harap olmak: 'Bir lokomotifle iki vagon hasara uğramışlar.' -A. İlhan.

Deyim: iltibasa yol açmak

Anlamı: karışıklığa sebep olmak.

Deyim: kara yasa bürünmek

Anlamı: 1) aşırı üzülmek; 2) derin derin düşünmek.

Deyim: kasavet çekmek

Anlamı: üzülmek, tasalanmak: 'Dövüşen yiğitler de boyanır kana / Kasavet mi çeker seni doğuran ana' -Halk türküsü.

Deyim: kasavet etmek

Anlamı: üzülmek, kaygılanmak.

Deyim: kasayı devretmek

Anlamı: işletmelerde nöbetleşe çalışan kasadarlar kasa mevcudunu birbirine aktarmak.

Deyim: kumpasa dâhil olmak

Anlamı: hileli bir işe ortak olmak: 'Samimi bir acıma hissiyle mi, yoksa o çok değerli elmas broşun sahibi olmak için mi bu kumpasa dâhil olduğuna karar verememişti.' -A. Kulin.

Deyim: kumpasa gelmek

Anlamı: hile ile kandırılmak.

Deyim: masal âleminde yaşamak

Anlamı: 1) gerçek olmayan, gerçekleşmesi güç olan şeyler düşünerek yaşamak; 2) masallardaki gibi olağanüstü güzel anlar yaşamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Asa A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler