Arka ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arka kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arka hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arka

Anlamlar:

1. Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Evin arkasında dekorlar boyarlardı."

"Adalet Ağaoğlu"

2. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi

Örnek: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."

3. Geri kalan bölüm

Örnek: "Masalın arkası. Yazının arkası."

4. Art, peş

5. Otururken sırtın dayandığı yer

Örnek: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."

"Tarık Buğra"

6. İnsanın vücudu, bedeni

Örnek: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."

"Refik Halit Karay"

7. Arkada olan, arkada bulunan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

8. Kayıran, destekleyen

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

Örnek: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"

9. Geçmiş, geride kalmış zaman

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."

"Yahya Kemal Beyatlı"

İçinde Arka geçen birleşik ve kökteş kelimeler: arka arka, arka arkaya, arka ayak, arkabahçe, arka müziği, arka plan, arka sokak, arka teker, arkaüstü, arka yüz, arkadan arkaya, arkası pek, arkası sıra, arkası yarın, arkası yufka, perde arkası


Arka eş anlamlısı

Arka hakkında eş anlamlı kelimeler

Arka eş anlamlısı

arka kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Kayırıcı , Peş , Art , Geri , Sırt , Son Art , Koruyucu , Yardımcı


Arka zıt anlamlısı

Arka hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arka zıt anlamlısı

arka kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : ön


Arka ile ilgili 34 örnek cümle

"Arka" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arka" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bizim daire arkaya bakıyor

2. Aynanın arkasını kazıdık

3. Köy, şu dağın arkasındadır

4. Arkam ağrıyor

5. Arkasına giyecek çulu yok

6. Bu işin arkası gelir

7. Çocukları arkasına düştü, yola koyuldular

8. İskemlenin arkası kırılmış

9. Arka bahçeye gül diktiler

10. Bu olayın arkasında çok şey vardır

11. Onun arkası çok güçlü

12. Dekorda, arka planda bir ağaç vardır

13. Bu iş çok arka plandadır

14. Ona arka vermek işine gelmez

15. Kent, dağa arka vermişti

16. O şiirde çoğunu arkada bırakmıştır

17. Kenti arkada bıraktık

18. Artık o günleri arkada bıraktık

19. Çocuk arkada kaldı, biraz bekleyelim

20. O artık çok arkada kaldı

21. Bu işin arkası gelecektir

22. Çuvalı arkasına aldı, yürüdü

23. Babasını arkasına aldı, işini kolaylaştırdı

24. Bu konunun arkasına düşmek gerekiyor, yoksa kalır

25. Onun arkasına düşmekle olmaz, kişiliğini bulmalısın

26. Arkadaşının arkasına takılmış gidiyorsun, kendine gel

27. Polis arkasına takılınca, savuşamadı

28. Kaç gündür arkasından koştuk, yeter be!

29. Bakanın arkasından koşmak uzun sürdü

30. Kızın arkasından koştun durdun

31. Onun arkasını sıvazlamaktan geri durmaz ama, demediğini de bırakmaz

32. O günlerden arkaya kalan bir şey yok

33. Yarışta arkaya kalan koşucu, çok üzgündü

34. Ondan arkaya kalmak istemezdim


Diğer dillerde Arka

İngilizce: Back

Spanish: Volver

German: Zurück

French: Arrière

Italian: Indietro


Arka ile ilgili atasözleri

Arka ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arka hakkında ve içinde Arka kelimesi geçen, Arka ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim

Anlamı: kişi kendisine uygun kimselerle arkadaşlık kuracağı için arkadaşını tanıdığımızda o kişinin de kimliğini öğrenmiş oluruz.

Atasözü: islim arkadan gelsin

Anlamı: önce istenilen iş yapılsın, gereken şartlar sonradan yerine getirilsin.

Atasözü: istim arkadan gelsin

Anlamı: önce istenilen iş yapılsın, gereken şartlar sonradan yerine getirilsin.

Atasözü: kapı arkası bile gurbet

Anlamı: bir insan evinden pek uzağa gitmese bile evden ayrıldıktan sonra kendini gurbete çıkmış gibi hisseder.

Atasözü: kişi arkadaşından bellidir

Anlamı: bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen, arkadaşının kimliğine bakmalıdır.

Atasözü: oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası

Anlamı: eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

Atasözü: öksüzün karnına vurmuşlar (öksüzü dövmüşler) 'vay arkam' demiş

Anlamı: bir kimsenin haksızlığa uğramaması için arkası, koruyucusu bulunmalıdır.

Atasözü: önde giden yorulur, arkada kalan soyulur

Anlamı: olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır; ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Atasözü: padişahın bile arkasından kılıç sallarlar

Anlamı: kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse bir şey söylemez ama arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur.

Atasözü: sık gidersen dostuna, yatar arka

Anlamı: kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.


Arka ile ilgili deyimler

Arka ile ilgili deyimler

Aşağıda Arka hakkında ve içinde Arka kelimesi geçen, Arka ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arka arkaya vermek

Anlamı: birbirini korumak için birleşmek, destek olmak, dayanışmak.

Deyim: arka bulmak

Anlamı: bir koruyucu, kayırıcı bulmak.

Deyim: arka çevirmek

Anlamı: sırt çevirmek.

Deyim: arka çıkmak

Anlamı: bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak: Annesi arka çıktı da çocuğu dayaktan kurtardı.

Deyim: arka (geri) planda kalmak

Anlamı: 1) gözden düşmek; 2) önemini yitirmek, değersizleşmek.

Deyim: arka kapıdan çıkmak

Anlamı: okuldan başarısızlık nedeniyle ayrılmak.

Deyim: arka olmak

Anlamı: maddi veya manevi yönden destek olmak.

Deyim: arka plana kaymak

Anlamı: 1) gözden düşmek: 'Bu üslubu ve bakış açısı yüzünden arka plana kaymış.' -T. Buğra. 2) önemini yitirmek, değersizleşmek.

Deyim: arka vermek

Anlamı: 1) desteklemek: 'Sen ona arka vermesen o bize böyle sırtarmazdı.' -O. Kemal. 2) dayamak.

Deyim: arkada kalmak

Anlamı: 1) geriden gelmek, geride kalmak; 2) değerce ileride olanların arkasında kalmak, ileri gidememek.

Deyim: arkadan söylemek

Anlamı: kendisi bulunmadığı bir yerde bir kimseyi çekiştirmek, dedikodusunu yapmak.

Deyim: arkadan vurmak

Anlamı: bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek.

Deyim: arkadaş değil, arka taşı

Anlamı: zarar veren arkadaş için söylenen bir söz.

Deyim: arkası alınmak

Anlamı: sona erdirilmek, bitirilmek, bir yerde durdurulmak: Kaçakçılığın arkası alındı.

Deyim: arkası olmamak

Anlamı: kayıracak kimsesi olmamak.

Deyim: arkası yere gelmemek

Anlamı: sırtı yere gelmemek.

Deyim: arkasına almak

Anlamı: 1) sırtına yüklemek, taşımak; 2) mec. desteğini sağlamak.

Deyim: arkasına (bile) bakmadan gitmek (kaçmak)

Anlamı: arkada kalanlarla ilgilenmeden bir yerden hızlıca ayrılmak: 'O kadar korktular, o kadar pıstılar ki arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladılar.' -İ. O. Anar.

Deyim: arkasında dolaşmak (gezmek)

Anlamı: bir işi yaptırmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğradığı yerlere giderek görüşme fırsatı aramak.

Deyim: arkasında yumurta küfesi yok ya! (olmamak)

Anlamı: sırtında yumurta küfesi yok ya!


Yorumlar

Yorum Yap

Arka A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler