Arama TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arama kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arama hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arama

Anlamlar:

1. Aramak işi, taharri

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Ankara'ya döner dönmez iş aramayı düşünüyordum."

"Adalet Ağaoğlu"

2. Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi

Özelliği / Tipi / Türü: Hukuk

İçinde Arama geçen birleşik ve kökteş kelimeler: arama bülteni, arama emri, arama izni, arama kararı, arama motoru, arama ruhsatı, arama tarama, mayın arama tarama gemisi


Arama eş anlamlısı

Arama hakkında eş anlamlı kelimeler

Arama eş anlamlısı

arama kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : taharri


Arama zıt anlamlısı

Arama hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arama zıt anlamlısı

Arama kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arama ile ilgili 2 örnek cümle

"Arama" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arama" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu gece arama tarama var

2. Onda insanlık arama!


Diğer dillerde Arama

İngilizce: Search

Spanish: Búsqueda

German: Suche

French: Rechercher

Italian: Ricerca


Arama ile ilgili atasözleri

Arama ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arama hakkında ve içinde Arama kelimesi geçen, Arama ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aramakla bulunmaz

Anlamı: çok değerli ancak rastlantı ile ele geçer.

Atasözü: bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış

Anlamı: bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.

Atasözü: Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu

Anlamı: bir şeye tam güvenmeyip ileride ne olacağı konusunda bilgi sahibi olunamadığı durumlarda kullanılan bir söz.

Atasözü: yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler mandayı

Anlamı: iyi bir iş yapılmaya çalışılırken karşılaşılan sıkıntılara herkes kolay kolay katlanamaz.


Arama ile ilgili deyimler

Arama ile ilgili deyimler

Aşağıda Arama hakkında ve içinde Arama kelimesi geçen, Arama ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağız aramak (yoklamak)

Anlamı: öğrenmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak.

Deyim: ağzını aramak (yoklamak)

Anlamı: konuşturarak düşüncesini öğrenmeye çalışmak: 'Ağzımı aradı, rahat mıydım, burada okuyacağımı aklım kesmiş miydi?' -A. Kutlu.

Deyim: bela aramak

Anlamı: kavga çıkarmak için fırsat kollamak: 'Geceleyin belanı arama, haydi nerden geldinse bas git oraya.' -E. İ. Benice.

Deyim: bir boka yaramamak

Anlamı: hiçbir şeye elverişli olmamak.

Deyim: bir kolayını aramak

Anlamı: bir şeyi yapmak, çözmek için gerekli kolay ve kestirme yöntemi araştırmak: 'Yanlışını düzeltmek için bir kolayını aramaya başladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: (birini) cepten aramak

Anlamı: bir kimseyi cep telefonundan aramak.

Deyim: (birinin) parmağını aramak

Anlamı: ilgisini, bağlantısını aramak, kurulan düzeni araştırmak: 'Bu polemik kampanyasında bazı gizli teşekküllerin parmağını aramak gerektiği fikrinde idi.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: bucak bucak aramak

Anlamı: her yerde aramak: 'Sizi bucak bucak arayan ölüm, nihayet izinizi bulup karşınıza dikildi mi?' -A. N. Asya.

Deyim: demir taramak

Anlamı: gemi rüzgâr veya akıntı yüzünden çıpasını sürümek.

Deyim: eli harama uzanmak

Anlamı: dinî bakımdan yasaklanmış bir işe yönelmek: 'Eli ne vakit harama uzandı?' -H. Taner.

Deyim: eme seme yaramamak

Anlamı: işe yaradığı kabul edilmemek, makbule geçmemek, takdir edilmemek.

Deyim: eme yaramak

Anlamı: işe yaramak, yararlı olmak.

Deyim: fırsat beklemek (aramak)

Anlamı: en uygun şartı, durumu veya zamanı kollamak.

Deyim: girecek delik aramak

Anlamı: saklanmak istemek.

Deyim: hakkını aramak

Anlamı: hakkı olduğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak.

Deyim: harama uçkur çözmek

Anlamı: nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunmak.

Deyim: işe yaramak

Anlamı: elverişli olmak: 'Bunları ezberledik de ne oldu? Hiç! Ne o günlerde işimize yaradı, ne de ondan sonra.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: kabahati (birinde) bulmak (aramak)

Anlamı: bir kusur, suç aramak: 'O, atı kızdırıyor, çileden çıkarıyor diye, bütün kabahati seyisinde buluyordu.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: kâbına varamamak

Anlamı: değerce birinden pek aşağı olmak.

Deyim: kaçacak delik aramak

Anlamı: korku ile saklanacak yer aramak: 'O adam onları aşağıladıkça utancından kaçacak delik arayan Âşık Ali'ye acıyordu.' -Y. Kemal.


Yorumlar

Yorum Yap

Arama A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler