Anma kelime anlamı ne demek? Anma nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Anma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Anma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Anma

Anlamlar:

1. Anmak işi, yâd

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören, ihtifal

İçinde Anma geçen birleşik ve kökteş kelimeler: anma gerilim, anma töreni


Anma eş anlamlısı

Anma hakkında eş anlamlı kelimeler

Anma eş anlamlısı

anma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ihtifal


Anma zıt anlamlısı

Anma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Anma zıt anlamlısı

Anma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Anma

İngilizce: Mentioning

Spanish: Mencionar

German: Erinnerung

French: Mentionner

Italian: Menzionare


Anma ile ilgili atasözleri

Anma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Anma hakkında ve içinde Anma kelimesi geçen, Anma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz

Anlamı: bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.

Atasözü: acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Anlamı: bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Atasözü: aç yanında sarpın kurcalanmaz

Anlamı: bir kimsenin yanında, onun çok duyarlı olduğu konuya değinmemek gerekir.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağız yemese, yüz utanmaz

Anlamı: armağan alan, armağanı verenin isteğini yerine getirmemeye çekinir ve mutlaka yapmaya çalışır.

Atasözü: akarsuya inanma, eloğluna dayanma

Anlamı: akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

Atasözü: Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz

Anlamı: kişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı'ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.

Atasözü: altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz

Anlamı: değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.

Atasözü: araba ile tavşan avlanmaz

Anlamı: her işte başarıya ulaşabilmek için kullanılması gereken özel yöntemler vardır.

Atasözü: ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek

Anlamı: babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.

Atasözü: ateş demekle ağız yanmaz

Anlamı: kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmuş olmaz.

Atasözü: bal bal demekle ağız tatlanmaz

Anlamı: sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz.

Atasözü: bir ev (gemi) donanır, bir kız (çıplak) donanmaz

Anlamı: bir kızı donatmak, bir ev düzmekten daha güç, daha masraflıdır.

Atasözü: deli arlanmaz, soyu arlanır

Anlamı: densizce, delice iş yapanlar yaptıklarından utanacak durumda değillerdir ama ailesi, yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar, utanırlar.

Atasözü: demir ıslanmaz, deli uslanmaz

Anlamı: her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.

Atasözü: dişi yalanmazsa erkek dolanmaz

Anlamı: kadın istek göstermezse, yüz vermezse erkek onun peşine düşmez.

Atasözü: dokuz at bir kazığa bağlanmaz

Anlamı: bir işin başına, tanınmış kişiliği bulunan birçok kimse birden getirilmemelidir, bunlar anlaşamaz ve birbirlerine düşerler.

Atasözü: düğün aşıyla dost ağırlanmaz

Anlamı: ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.

Atasözü: el için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine

Anlamı: başkalarının derdini kendine sorun yapıp da kendi rahatını ve düzenini bozma.


Anma ile ilgili deyimler

Anma ile ilgili deyimler

Aşağıda Anma hakkında ve içinde Anma kelimesi geçen, Anma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açıklık kazanmak

Anlamı: bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

Deyim: adam kullanmak

Anlamı: 1) birini çalıştırmasını bilmek; 2) birini kendi çıkarına alet etmek.

Deyim: ağız kullanmak

Anlamı: duruma, ortama göre söz söylemek: Ben nasıl ağız kullanıyorsam sen de o yolda konuş.

Deyim: ağzı dili bağlanmak

Anlamı: herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.

Deyim: ağzı sulanmak

Anlamı: 1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak.

Deyim: ağzında bakla ıslanmamak

Anlamı: sır saklamamak.

Deyim: aklını kullanmak

Anlamı: iyice düşünüp taşınarak hareket etmek: 'Hayatta güçlü olacaksın, parasız kalmayacaksın, aklını kullanacaksın.' -Ü. Dökmen.

Deyim: al kanlara boyanmak

Anlamı: 1) yaralanmak; 2) vurularak ölmek; 3) şehit olmak.

Deyim: ateş gibi yanmak

Anlamı: ateşi yükselmek: 'Alnı, yanakları ateş gibi yandığı hâlde vücudu tir tir titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu.' -H. Taner.

Deyim: ateşler içinde yanmak

Anlamı: 1) hasta çok ateşli bir durumda olmak; 2) mec. bir şeye fazlasıyla tutulmak.

Deyim: ay harmanlanmak

Anlamı: ayın çevresinde ayla oluşmak.

Deyim: ayağına (ayaklarına) kapanmak

Anlamı: 1) alçalırcasına yalvarmak: 'Sandılar ki ihtiyar bahçıvan, paçaları sıvayacak, yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapanacak.' -H. E. Adıvar. 2) bağışlanmak için yalvarmak.

Deyim: ayağına dolanmak (dolaşmak)

Anlamı: 1) başkasına yapmayı tasarladığı kötülük kendi başına gelmek; 2) iş yapmakta olan birine engel olmak, yürümesine engel olmak.

Deyim: aynı ağzı kullanmak

Anlamı: aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek.

Deyim: bağışıklık kazanmak

Anlamı: 1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek; 2) mec. korunaklı olmak: 'Bu tehditlere karşı bağışıklık kazanmak hususunda şaşılası bir yetiye de sahiptiler.' -E. Şafak.

Deyim: bağrı yanmak

Anlamı: 1) üzüntü çekmek, çok acı duymak: 'En büyüğünü kaybeden halk sanatkârının birkaç mısrası ile türkü bize bağrı yanan Anadolu'nun feryadını getirecek.' -B. R. Eyuboğlu. 2) çok susamış olmak.

Deyim: bahsi kazanmak

Anlamı: ileri sürülen, savunulan görüşün doğru olduğu belli olmak.

Deyim: bahtı kapanmak

Anlamı: 1) talihsizliğe uğramak, istenen sonuca ulaşmamak; 2) evlenememek.

Deyim: basireti bağlanmak

Anlamı: iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek: 'Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: başarı göstermek (kazanmak)

Anlamı: başarmak: 'Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu.' -R. H. Karay.


Yorumlar

Yorum Yap

Anma A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler