Aman ne demek? Aman Türkçe anlamı nedir?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aman kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aman hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aman

Kökeni: "Arapça amān" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Yardım istenildiğini anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

Örnek: "Aman yakalayın."

2. Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz

Örnek: "Aman, bir daha yapmam!"

3. (ama:n) Usanç ve öfke anlatan bir söz

Örnek: "Aman bırak beni! Aman, bu laflardan da bıktık!"

4. Rica anlatan bir söz

Örnek: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."

"Sait Faik Abasıyanık"

5. Dikkat çekmek için kullanılan bir söz

Örnek: "Aman, çocuğa iyi bakın!"

6. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir

Örnek: "Aman da ne güzel şey!"

7. Şaşma anlatan bir söz

Örnek: "Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım."

İçinde Aman geçen birleşik ve kökteş kelimeler: amanname, aman zaman


Aman eş anlamlısı

Aman hakkında eş anlamlı kelimeler

Aman eş anlamlısı

aman kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sertlik


Aman zıt anlamlısı

Aman hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aman zıt anlamlısı

Aman kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aman ile ilgili 11 örnek cümle

"Aman" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aman" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Aman yetişin, çocuk boğuluyor!

2. Aman, sıktın artık!

3. Aman, tövbe olsun, bir daha yapmam!

4. Aman bu işi geciktirmeyin!

5. Aman çocuğu üşütmeyin!

6. Aman Allah’ım, müthiş bir şey bu!

7. Aman ne ses!

8. Ona aman vermeyin

9. Düşmana hiç aman vermemek gerek, saldırın

10. Dolaşmaktan amanım kesildi doğrusu

11. Artık amanı kesildi onun, dize gelir


Diğer dillerde Aman

İngilizce: Oh

Spanish: Oh

German: Oh, mein Gott.

French: Oh

Italian: Oh


Aman ile ilgili atasözleri

Aman ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aman hakkında ve içinde Aman kelimesi geçen, Aman ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Anlamı: aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.

Atasözü: adam adama (gene, her zaman) gerek olur

Anlamı: insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.

Atasözü: aman diyene kılıç kalkmaz

Anlamı: mertliğinize güvenip size teslim olan düşmanın canına kıyılmamalıdır.

Atasözü: arpa samanıyla, kömür dumanıyla

Anlamı: yararlanılan nesneleri eksiklikleriyle birlikte kabullenmek gerekir.

Atasözü: bey mi yaman, el mi yaman

Anlamı: baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

Atasözü: el mi yaman bey mi yaman? el yaman!

Anlamı: baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

Atasözü: gönüller bir olunca samanlık seyran olur

Anlamı: birbirini sevenler için zenginlik önemli değildir.

Atasözü: güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna

Anlamı: dost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler.

Atasözü: her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz

Anlamı: istenilen şeyi kolayca elde etme imkânı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır.

Atasözü: her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez

Anlamı: olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.

Atasözü: iki gönül bir olunca samanlık seyran olur

Anlamı: birbirini sevenler için zenginlik önemli değildir.

Atasözü: iş amana binince kavga uzamaz

Anlamı: kavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.

Atasözü: Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu

Anlamı: bir şeye tam güvenmeyip ileride ne olacağı konusunda bilgi sahibi olunamadığı durumlarda kullanılan bir söz.

Atasözü: kedinin gideceği samanlığa kadar

Anlamı: uygunsuz iş yapan kişi, ne kadar kaçarsa kaçsın, gideceği yer bellidir, kısa zamanda yakayı ele verir.

Atasözü: kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır (tilkicik var) baş keser

Anlamı: öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler.

Atasözü: sakla samanı, gelir zamanı

Anlamı: gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.

Atasözü: şeytanla ortak buğday eken samanını alır

Anlamı: ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.

Atasözü: yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat

Anlamı: komşun kötü ise başka bir yere göç, eşin geçimsizse ayrıl, atın azgınsa sat, kurtul.

Atasözü: zaman sana uymazsa sen zamana uy

Anlamı: yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.


Aman ile ilgili deyimler

Aman ile ilgili deyimler

Aşağıda Aman hakkında ve içinde Aman kelimesi geçen, Aman ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aman bulmak

Anlamı: kurtulmak.

Deyim: aman dedirtmek (amana getirmek)

Anlamı: karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, zor durumda bırakmak: 'Galiba bu sene soğuk aman dedirtecek.' -R. H. Karay.

Deyim: aman derim!

Anlamı: 'sakın ha, böyle bir iş yapayım deme' anlamında kullanılan bir söz: Evi satacakmışsın, aman derim!

Deyim: aman vermek

Anlamı: canını bağışlamak, öldürmemek: 'Teslim olan halka aman vererek hepsini evlerine yolladı.' -F. R. Atay.

Deyim: aman vermemek

Anlamı: 1) rahat bırakmamak, göz açtırmamak: 'İri sivrisinekler gece gündüz aman vermiyordu.' -N. Cumalı. 2) acımayıp öldürmek.

Deyim: aman zaman bilmemek

Anlamı: fırsat vermemek.

Deyim: aman zaman dedirtmemek

Anlamı: aman vermemek.

Deyim: amana gelmek

Anlamı: önce direnirken zor karşısında boyun eğmek.

Deyim: (bir şeyin) zamanı geçmek

Anlamı: 1) o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak; 2) mevsimi geçmek.

Deyim: ecel aman verirse

Anlamı: 'ömür yeterse, ölmezsem' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: elaman çekmek

Anlamı: bezginlik gösterip yakınmak.

Deyim: elaman demek

Anlamı: çok bezmek.

Deyim: evvel zaman içinde, kalbur saman içinde

Anlamı: 'çok zaman önce' anlamında bir tekerleme.

Deyim: gel zaman git zaman

Anlamı: 'aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra' anlamında kullanılan bir söz: 'Gel zaman git zaman bu kadının bir kızı olmuş.' -E. Şafak.

Deyim: kaç zamandır

Anlamı: 'belirsiz fakat çok zamandan beri, çoktan beri' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: kamanço etmek

Anlamı: yüklemek, aktarmak, elden ele geçirmek: 'Bu ödev kendisine kamanço edilen eleştirmen arkadaş...' -H. Taner.

Deyim: postuna saman doldurmak

Anlamı: öldürmek.

Deyim: saman alevi gibi

Anlamı: birden parlayıp arkasından hemen yatışan.

Deyim: saman altından su yürütmek

Anlamı: belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak: 'Saman altından su yürüten, ürkek, kaypak görünüşlü insanoğlunu tanımışlığı var.' -Y. Kemal.

Deyim: saman gibi

Anlamı: tatsız, yavan: 'Saman gibi bir yaşamdı günlük yaşamım ama her şey dışarıdan bakılınca hiç de kötü değildi.' -E. Bener.


Yorumlar

Yorum Yap

Aman A ile başlayan kelimeler Am ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler